Tamara Roman

Datum objave: 13. 04. 2020.

Prehrana s visokim sadržajem vlakana povezana je sa smanjenjem učestalosti pojave  karcinoma dojke, pokazala je meta-analiza slučajnih učinaka objavljena u časopisu CANCER.

Budući da su dosadašnje studije imale nedosljedne rezultate o potencijalnoj vezi između unosa vlakana i karcinoma dojke, doktorica Maryam Farvid iz Harvard T.H. Chan Škole javnog zdravlja, pretražila je sve relevantne prospektivne studije objavljene na tu temu do srpnja 2019. godine.

Kada su istražitelji objedinili podatke 20 opservacijskih studija, rezultati su pokazali da su ispitanici s najvišim unosom prehrambenih vlakana imali i do osam posto niži rizik od karcinoma dojke.

Također, pokazano je da su topiva vlakna povezana s manjim rizikom od karcinoma dojke, a da je povećanje ukupnog unosa vlakana povezano s manjim rizikom i kod žena u predmenopauzi i kod onih u postmenopauzi.

Autori napominju da ovi rezultati ne pokazuju kako prehrambena vlakna izravno smanjuju rizik od karcinoma dojke i kako je potrebno provesti randomiziranu kliničku studiju za dodatne rezultate.

Dr. Farvid napominje kako njihova studija doprinosi dokazima da životne navike, poput onih prehrambenih, mogu utjecati na rizik od karcinoma dojke.

Rezultati studije daju potvrdu već postojećim prehrambenim smjernicama za borbu protiv malignih bolesti, naglašavajući važnost prehrane bogate vlaknima koja uključuje voće, povrće i cjelovite žitarice.

Pošalji prijatelju na email

Komentari