Vitaminoteka

Datum objave: 05. 09. 2014.

U nedavnom istraživanju objavljenom u časopisu The Journal of Nutrition, ispitana je veza između pike i nedostatka željeza kod maloljetnih trudnica.

Pika je poremećaj u jedenju kojeg karakterizira žudnja za konzumacijom nejestivih tvari. Kod odabira neprehrambenih tvari koje unose pojedinci s pikom, primijećeno je da tekstura igra bitnu ulogu, a najčešće se radi o konzumaciji leda, raznih praškastih tvari – poput dječjeg pudera, škrobnog brašna i praška za pecivo, te sapuna, papira, spužvi i dr.

Istraživanje je obuhvatilo 158 maloljetnih trudnica te je primijećeno da je gotovo polovica (47 %) pokazivala znakove pike. A rezultati su pokazali da su ispitanice s pikom imale značajno nižu razinu željeza u krvi nego one koje nisu konzumirale neprehrambene tvari. Primijećena veza između pike i anemije pokazala se veoma čvrstom – s nastavkom trudnoće nedostatak željeza i konzumacija nejestivih tvari postajali su sve izraženiji.

Trenutno nije jasno je li anemija uzrok ili posljedica ovakvog prehrambenog ponašanja. Međutim, budući da je 82 % ispitanica s pikom prije svega konzumirala velike količine leda, a led ne bi trebao utjecati na status željeza u organizmu, autori smatraju kako nedostatak željeza možda utječe na kemijske procese u mozgu koji onda uzrokuju ovakve neobične žudnje. Autori se nadaju kako će se u budućnosti na piku početi gledati kao javnozdravstveni problem s obzirom na njenu raširenost i negativne zdravstvene posljedice.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Trudnoća i dojenje, trudnoća, željezo,

Komentari