Ela Lučić

Datum objave: 28. 09. 2020.

Koronavirusna bolest često uzrokuje ozbiljne simptome donjih dišnih puteva te je do sada uzrokovala više od 745 000 smrtnih slučajeva širom svijeta.

Jedan od izazova u zaustavljanju ove pandemije je nedostatak dokaza koji pokazuju učinkovite farmakološke intervencije za sprečavanje širenja COVID-19 infekcije. Primjena vitamina D identificirana je kao potencijalna strategija za prevenciju ili liječenje COVID-19 infekcije. Utvrđeno je kako uzimanje dodatka prehrani s vitaminom D smanjuje druge virusne respiratorne infekcije, posebno kod osoba s nedostatkom vitamina D.

Nedostatak vitamina D česta je pojava, s većom učestalošću među osobama s tamnijom kožom ili  kod onih koji se dovoljno ne izlažu sunčevim zrakama, uključujući osobe koje zimi žive u području sjevernijih geografskih širina, stanovnike domova za starije osobe i zdravstvene radnike. S obzirom na niske rizike i troškove dodataka prehrani s vitaminom D, nedavna izvješća ukazuju na to kako bi se uzimanje dodatka prehrani s vitaminom D trebalo češće primjenjivati. Ipak, dokazi o povezanosti nedostatka vitamina D s COVID-19 infekcijom te učinkovitosti liječenja vitaminom D u smanjenju širenja COVIDa-19, i dalje su nedostatni.

Koristeći podatke iz elektroničkih zdravstvenih kartona, znanstvenici su pretpostavili kako bi osobe koje su testirane na infekciju COVIDom-19 vjerojatnije imale pozitivan rezultat testa ukoliko im je dijagnosticiran nedostatak vitamina D. Prikupili su podatke 4314 pacijenata testiranih na infekciju COVIDom-19 na sveučilištu Chicago Medicine od 3. ožujka do 10. travnja 2020. godine. Smatralo se kako pacijenti imaju nedostatak vitamina D ako su njihove razine vitamina D u serumu unutar jedne godine prije testa na infekciju bile manje od 20 ng/mL za 25-hidroksikolekalciferol ili manje od 18 pg/mL za 1,25-dihidroksikolekalciferol. Za ukupno 489 ispitanika bili su prikupljeni potpuni podaci te su oni bili uključeni u analitički uzorak.

Sveukupno, 71 pacijent bio je pozitivan na infekciju SARS-CoV-2. Među pacijentima kojima je pri posljednjoj analizi krvi unutar posljednje godine dijagnosticiran nedostatak vitamina D, 19% njih je bilo pozitivno na COVID-19, dok je među pacijentima čija je posljednja razina vitamina D bila u normalnim granicama udio zaraženih iznosio 12%.

Rezultati multivarijantnih analiza pokazali su kako su osobe s vjerojatnim nedostatkom vitamina D u vrijeme testiranja na COVID-19 bile u znatno većem riziku od pozitivnog rezultata testiranja, u usporedbi s osobama koje su vjerojatno imale dovoljne razine vitamina D u trenutku testiranja.

Budući da rizik za nedostatak vitamina D mogu povećati mnogi čimbenici koji bi mogli biti povezani i s rizikom razvoja COVID-19, uključujući dob, pretilost, dijabetes i kronične bolesti, uočene povezanosti vitamina D s ishodima u gotovo bilo kojoj opservacijskoj studiji možda ne odražavaju točno bilo koji potencijalni uzročno-posljedični učinak vitamina D na ishode. Ipak, u provedenoj analizi kontrolirani su mnogi od navedenih čimbenika.

Pretpostavka kako dovoljne razine vitamina D mogu spriječiti COVID-19 potkrijepljena je rezultatima prethodno provedene meta analize randomiziranih kliničkih ispitivanja koji su otkrili kako uzimanje dodataka prehrani s vitaminom D u pacijenata s nedostatkom može smanjiti učestalost drugih virusnih respiratornih infekcija, među kojima su koronavirusi uobičajeni uzročnici. Međutim, potrebno je provesti veći broj randomiziranih kliničkih ispitivanja kako bi se utvrdilo može li liječenje vitaminom D smanjiti incidenciju infekcije COVIDom-19, uključujući i široke populacijske intervencije te intervencije među skupinama s povećanim rizikom od nedostatka vitamina D ili obolijevanja od COVIDa-19.

Izvor: JAMA Network Ope

Pošalji prijatelju na email

Komentari