Datum objave: 30. 12. 2014.

Mnoge buduće majke izbjegavaju preveliko povećanje tjelesne mase tijekom trudnoće smatrajući da tako štite svoje zdravlje i zdravlje svog djeteta. Međutim, prema novom istraživanju, premalo povećanje mase u trudnoći može smanjiti preživljenje muških fetusa.

Do ovog saznanja došla je američka znanstvenica koja je analizirala podatke o preko 68 milijuna trudnoća u SAD-u u razdoblju od 1990. do 2012. godine.

Rezultati analize su pokazali da su žene koje su tijekom trudnoće dobile manje od 9 kg, rađale manji udio muške nego ženske djece. U usporedbi sa ženama koje su tijekom trudnoće dobile više od 9 kg, također je zamijećen znatno niži broj muških potomaka. Budući da je sa smanjenjem dobivenih kilograma broj muške djece vrlo pravilno opadao, smatra se da su ove dvije varijable izravno povezane.

Štoviše, u istraživanju je primijećeno i da je u šestom mjesecu trudnoće stopa smrtnosti muških fetusa bila mnogo veća kod žena koje su vrlo malo povećale tjelesnu masu tijekom drugog stanja.

Autorica je napomenula da bi se ovo područje trebalo još dublje istražiti kako bi se ispitalo imaju li trudnice veće energetske potrebe kada nose mušku djecu te kako bi se eventualno odredili prehrambeni čimbenici koji mogu povećati preživljenje fetusa.

Izvor: PLOS ONE

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Trudnoća i dojenje,

Komentari