Vitaminoteka

Datum objave: 15. 11. 2013.

Studija provedena na 5 527 tinejdžera ispitivala je učestalost poremećaja u prehrani u muškoj populaciji.

Naime, za poremećaje u prehrani je karakterističan krivi doživljaj vlastitog tijela te prekomjerni unos hrane nakon čega uslijedi namjerno izazvano povraćanje ili namjerno izgladnjivanje kako bi se postigao željeni izgled. Nadalje, ispitivala se povezanost simptoma poremećaja prehrane s pretilošću, depresijom, zlouporabom droge i alkohola.

Ispitanici su ispunjavali ankete svakih 12 do 36 mjeseci u periodu od 1999. do 2010. godine. Rezultati studije su pokazali da se 9.2 % tinejdžera brinulo o svojoj muževnosti, 2.5 % o mršavosti dok su za 6.3 % ispitanika oba aspekta bila jednako važna. Nadalje, oni ispitanici koji su se brinuli za svoju muževnost te su uzimali „nezdrave“ dodatke prehrani poput steroida su imali dvostruko veću sklonost povećanom unosu alkohola te zlouporabi droge. Ukupno 2.9 % ispitanika je imalo djelomične ili sve simptome poremećaja prehrane dok je čak trećina ispitanika redovito namjerno izazivalo povraćanje ili imalo epizode prejedanja.

Autori studije ističu kako rezultati upozoravaju na rastući broj dječaka s poremećajima prehrane te je nužno da roditelji obrate više pozornosti na prehrambene i životne navike djece.

Istraživanje je objavljeno u časopisu JAMA Pediatrics.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Poremećaj hranjenja,

Komentari