Ružica Vukadin

Datum objave: 09. 12. 2021.

Prema novom istraživanju, pivski trop može poslužiti kao izvor prebiotika jer sadrži arabinoksilan koji utječe na povećanje razine bifidobakterija te kratkolančanih masnih kiselina, acetata i propionata u crijevu.

Pivski trop najveći je nusproizvod pivske industrije, a najčešće se koristi kao stočna hrana. Međutim, potražnja farma za pivskim tropom manja je od ponude pivske industrije što dovodi do nakupljanja viška ovog nusproizvoda.

S obzirom na to da pivski trop sadrži 30% - 50% vlakana, cilj ovog istraživanja bio je ispitati njegova prebiotička svojstva. Naime, kako bi se iz pivskog tropa izdvojila vlakna, odnosno arabinoksilan, provedeni su postupci otapanja, saharifikacije i fermentacije. Nakon provednih postupaka dobiveno je šest uzoraka arabinoksilana koji su uspoređeni s jednim netretiranim uzorkom arabinoksilana i jednim komercijalno dostupnim arabinoksilanom te su testirani na modelu ljudskog gastrointestinalnog sustava.

Rezultati istraživanja pokazali su kako je najveća moguća topljivost arabinoksilana 21%, što bi se, prema istraživačima, moglo dalje koncentrirati do uzorka koji sadrži 99% topljivog arabinoksilana.

Rezultati su pokazali kako mnogi uzorci arabinoksilana povećavaju razine Lactobacillusa. Međutim, samo uzorci s visokom topljivošću potiču rast Bifidobacteria, što je usporedivo sa komercijalno dostupnim arabinoksilanom, ali i značajno povećavaju i razine acetata i propionata.

Zaključno, rezultati istraživanja upućuju na to da arabinoskilan, izdvojen iz pivskog tropa, ima prebiotička svojstva, a pivski trop kao izvor tog funkcionalnog vlakna može poslužiti kao funkcionalni sastojak hrane u ljudskoj prehrani.

Izvor: European Journal of Nutrition

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: arabinoksilan, pivo, prehrambena vlakna,

Komentari