Datum objave: 11. 12. 2010.

Rezultati studijie u kojoj su sudjelovale odrasle osobe sa metaboličkim sindromom, no bez dijagnosticiranog dijabetesa ili kardiovaskularnih bolesti, ukazali su na visoku prevalenciju niske razine vitamina D kod pacijenata sa metaboličkim sindromom.

Niska razina vitamina D (manje od 20ng/mL) utvrđena je kod čak 30% pacijenata u usporedbi sa kontrolnom skupinom gdje je deficit utvrđen kod njih 8%. Dodatno, razine vitamina D u serumu bile obrnuto povezane sa razinom glukoze nakon gladovanja, funkcijom β-stanica te rezistencijom na inzulin.

Autori studije smatraju da bi buduće studije vezane na istu tematiku mogle ukazati i na pozitivnu vezu između suplementacije vitaminom D te rizika od dijabetesa kao i priskrbiti vitaminu D zdravstvenu tvrdnju za uporabu kod visokorizičnih pacijenata sa metaboličkim sindromom.

Izvor: Hormone and Metabolic Research

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: metabolički sindrom, vitamini,

Komentari