Maja Biličić

Datum objave: 28. 07. 2017.

U nedavnom je istraživanju otkriveno da kombinacija otpornog škroba i hitozana u obliku dodatka prehrani može pomoći u prevenciji dijabetesa i pretilosti.

Hitozan je vrsta prehrambenog vlakna koje nastaje iz hitina, polisaharida kojeg pronalazimo u tvrdoj ljusci člankonožaca, a u kombinaciji sa škrobom koji je otporan na ljudsku probavu pokazao je odlične rezultate. Istraživanje je bilo usmjereno na djelovanje hitozana (CS), otpornog škroba (RS) te kompleksa hitozana i škroba (CL) na glukozu i lipide u krvi i oksidativni stres kod štakora koje su znanstvenici hranili hranom bogatom mastima.

Rezultati su pokazali da se tjelesna masa smanjila za petinu kod svih grupa, no najznačajnije rezultate pokazala je grupa koja je dobivala kompleks hitozana i škroba. Također, toj se grupi štakora drastično usporilo širenje potkožnog masnog tkiva uzrokovano masnom prehranom, a smanjila im se i težina jetre. Krvna slika popravila se svim grupama, a u CL grupi istovremeno se smanjio i oksidativni stres te se kapacitet antioksidansa u tijelu povećao.

Znanstvenici zaključuju da se korištenjem kompleksa hitozana i škroba mogu kontrolirati tjelesna masa i količina potkožnog masnog tkiva te regulirati lipidi u krvi s mnogo boljom uspješnosti nego korištenjem hitozana ili otpornog škroba zasebno. Ova bi kombinacija stoga mogla uspješno djelovati kao dodatak prehrani za sprječavanje nastanka dijabetesa i pojave pretilosti.

Izvor: Carbohydrate Polymers

Pošalji prijatelju na email

Komentari