Ela Lučić

Datum objave: 21. 10. 2020.

U novoj studiji znanstvenici su proučavali kombinaciju prirodno dobivenih peptida riže koristeći strojno učenje za daljnju identifikaciju sastavnih bioaktivnih peptida.

Nastojali su procijeniti protuupalni potencijal prirodne mreže peptida, a pokazalo se kako oni vjerojatno imaju ulogu u smanjenju razine upalnog citokina TNF-α (faktora tumorske nekroze alfa) u krvi.

U rezultatima studije, objavljenima u časopisu MDPI, znanstvenici objašnjavaju kako dugoročno loše kontrolirani upalni odgovori rezultiraju općim okruženjem koje pogoduje razvoju upale, a karakterizira ga porast razine citokina TNF-α. Kronično upalno stanje niskog stupnja povezano je sa starenjem, što može povećati rizik za patološka stanja i razvoj bolesti povezanih sa starenjem.

To upalno stanje također je povezano s povećanim slabljenjem skeletnih mišića, gubitkom snage i funkcionalnim oštećenjima. Potencijal bioaktivnih peptida iz hrane i biljnih izvora kao način za suzbijanje upale zaintrigirao je znanstvenike, s prednostima koje nisu ograničene na visoku selektivnost i djelotvornost te povoljne profile sigurnosti i podnošljivosti. Međutim, ti funkcionalni sastojci moraju se okarakterizirati i znanstveno potvrditi, stoga bi se korištenje umjetne inteligencije u ovom slučaju moglo pokazati prikladnim za obradu velikih, složenih skupova podataka.

Skupina znanstvenika uspjela je identificirati sedam potencijalno aktivnih peptida. Za ispitivanje peptidne aktivnosti, u randomizirano dvostruko slijepo paralelno ispitivanje kontrolirano placebom bilo je uključeno 40 zdravih muškaraca i žena u dobi od 65 do 75 godina, s indeksom tjelesne mase manjim od 30 kg/m2. Ispitanicima je nasumično dodijeljeno uzimanje peptida riže ili placeba dvaput dnevno tijekom 4 tjedna, pri čemu je 75% ispitanika pripadalo eksperimentalnoj skupini, a 25% placebo skupini. Snaga gornjeg i donjeg dijela tijela ispitanika utvrđena je putem raznih testova koji su provedeni u 4., 8. i 12. tjednu studije.

Rezultati su pokazali kako je izvođenje tjelesnih napora u testovima bilo usko povezano sa smanjenjem razine markera upale TNF-α u krvi.

Znanstvenici su primijetili kako su promjene uočene bez uvođenja dodatnih vježbi ili specifičnih promjena u prehrani. Iako odgovor na dozu nije postignut povećanjem koncentracije bioaktivnih peptida riže, zabilježena je jednaka učinkovitost pri dozi od 0,5 i 5 µg/mL, što može ukazivati na učinak zasićenja.

Bez obzira što precizan mehanizam djelovanja ispitivanih peptida na razinu citokina TNF-α u krvi nije poznat, ranije se pokazalo kako endogeni i egzogeni peptidi mogu inhibirati puteve provođenja signala koji su uključeni u ekspresiju upalnih citokina, naglašavaju autori studije. Štoviše, uočeno je kako pojedini ispitivani peptidi imaju velik afinitet za vezanje na molekulu TNF-α, potencijalno izravno uzrokujući razgradnju ovog citokina ili sprječavajući njegovo vezanje za odgovarajuće receptore u humanom tkivu.

Pošalji prijatelju na email

Komentari