Vitaminoteka

Datum objave: 07. 09. 2022.

Bakterija Akkermansia muciniphila privlači sve veći interes zbog svojih povoljnih učinaka na zdravlje. Potencijalni imunomodulatorni učinak Akkermansie muciniphile možda je povezan sa specifičnim oblikom fosfatidiletanolamina, pokazali su rezultati novog istraživanja.

Količina Akkermansia muciniphile u crijevnom mukusu je obrnuto proporcionalna s indeksom tjelesne mase, dijabetesom tipa 1 te bolestima crijeva u ljudi. Poznato je kako Akkermansia proizvodi hranjive tvari crijevnim stanicama odgovornima za zdravlje crijevnog mukusa, što pomaže u očuvanju kontrole propusnosti crijeva te kontrole upale niskog stupnja u crijevima.

Nova studija je proučavala imunogene (molekule koje će izazvati imunološki odgovor) u A. muciniphili tako što su testirali različite spojeve iz bakterije i promatrali mogu li izazvati otpuštanje citokina.

Fosfatidiletanolamini (PE) su najbrojniji fosfolipidi u membranama većine bakterija. Ova studija je prikazala kako je u A. muciniphili glavna aktivna jedinica diacil s dva razgranata lanca (a15:0-i15:0 PE) te da taj fosfatidildietanolamin čini oko 50% njezine lipidne membrane. Smatra se kako utječe na otpuštanje nekih upalnih citokina, kao što je faktor nekroze tumora α (TNF-α).

Daljnjim istraživanjem su otkrili kako niska razina stimulacije ovim lipidom može uspostaviti normalno stanje u imunološkom sustavu te održati imunološku homeostazu.

Iako su ovi podaci prikazali važna saznanja vezana za potencijalne imunološke učinke A. muciniphile, znanstvenici su naglasili kako bi daljnja istraživanja na živim organizmima tek trebala potvrditi prikazane učinke.

Izvor: Nature

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: akkermansia, imunitet, probiotici,

Komentari