Magdalena Klepo

Datum objave: 04. 04. 2024.

Maslina (Olea europaea L.) jedna je od najrasprostranjenijih biljnih vrsta.

Više od 8 milijuna hektara maslinika uzgaja se diljem svijeta, pri čemu se 98% nalazi na mediteranskom području. Biljka se uglavnom uzgaja zbog ekonomski i kulturno unosne proizvodnje maslinovog ulja.

Unatoč visokim nutritivnim svojstvima lišća masline, grane i izdanci koji nastaju tijekom rezidbe i berbe odbacuju se u velikim količinama, a često se ne razmatra mogućnost njihovog iskorištavanja. Naime, za svaku litru proizvedenog maslinovog ulja odbaci se otprilike 6 kg lišća, koje se obično spaljuje ili melje i rasipa po poljima.

Istraživanja su istaknula važnost nusproizvoda lišća masline kao bogatog izvora bioaktivnih spojeva. Antioksidativna svojstva ekstrakata lišća masline proizlaze iz prisutnosti polifenola. Iako je oleuropein najzastupljeniji spoj, koji se smatra ključnim za farmakološke učinke ekstrakta lista masline, ekstrakt sadrži i raznovrsne flavonoide, najbrojniju skupinu polifenola u lišću masline. Stoga se korištenje cjelovitih ekstrakata može pokazati učinkovitijim u pružanju antioksidativne zaštite i zdravstvenih koristi u usporedbi s izoliranim spojevima, zahvaljujući sinergijskim učincima svih prisutnih polifenola.

Polifenoli prisutni u biljkama sudjeluju u prilagodbi biljke na različite stresne uvjete, kao što su toplina, suša, poplave i salinitet. Zahvaljujući dugotrajnoj prilagodbi sušnim uvjetima Mediterana, stablo masline koristi se za istraživanje odgovora biljke na stres uzrokovan sušom. Nekoliko studija izvijestilo je o varijacijama u sadržaju fenolnih spojeva kao odgovora na sušu. Nadalje, smatra se da povećanje sadržaja ukupnih polifenola kao posljedica prilagodbe na sušu doprinosi povećanju antioksidativnih svojstava ekstrakta lišća masline. Međutim, fenolni profil ekstrakta lista masline varira ovisno o podrijetlu i sorti biljke. Stoga su istraživači iz Italije i Portugala istraživali antioksidativna svojstva ekstrakta lišća masline triju različitih talijanskih sorti maslina (Giarraffa, Leccino i Maurino) kao odgovor na uvjete suše.

Sakupljeno je lišće s 18 mjeseci starih stabala masline. Za svaku sortu, 10 biljaka bilo je potpuno podložno uvjetima suše dok je ostalih 10 biljaka bilo redovito zalijevano, tijekom 4 tjedna. Uzorci lišća iz svake skupine prikupljeni su tijekom prvog, drugog, trećeg i četvrtog tjedna. Ekstrakt lišća proučavan je u smislu antioksidativnih svojstava, sastava, sposobnosti prodiranja u crijeva te zaštite endotelnih stanica humane pupčane vrpce od oksidativnog stresa.

Uočeno je povećanje antioksidativnog djelovanja kod svih sorti kako je suša napredovala. Također je primijećeno istodobno povećanje sadržaja ukupnih polifenola nakon četiri tjedna trajanja suše. Budući da je najizraženije antioksidativno djelovanje i porast sadržaja polifenola zabilježen na kraju studije,  odabrani su ekstrakti za daljnju analizu na ljudskim stanicama. Utvrđeno je da su svi ekstrakti koji su bili izloženi uvjetima suše uspješno zaštitili endotelne stanice humane pupčane vrpce od oksidativnog stresa, smanjenjem proizvodnje reakivnih kisikovih vrsta.

Znanstvenici zaključuju da ekstrakti lišća masline izloženi uvjetima suše posjeduju snažno antioksidativno djelovanje koje pruža zaštitu od oksidativnih oštećenja. Moguće je da zaštitni učinak ekstrakta lišća masline proizlazi iz sinergijskog djelovanja prisutnih antioksidativnih spojeva.

Izvor: Antioxidants

Pošalji prijatelju na email

Komentari