Josip Rešetar

Datum objave: 12. 10. 2018.

Dodaci prehrani u pravilu trebaju sadržavati minimalnu količinu ostataka pesticida, međutim nije navedeno koja je maksimalno dopuštena količina ostataka pojedinog pesticida koja ne ugrožava zdravlje ljudi.

Odgovor na to pitanje ponudila je Nacionalna zaklada za sanitaciju (NSF) koja je putem opširne studije utvrdila maksimalno dopuštene količine ostataka čak 185 pesticida koji bi se mogli naći u dodacima prehrane s biljnim vrstama

Toksikološka služba NSF-a je u suradnji s brojnim kompanijama obavila provjeru i sistematske testove već postojećih pragova maksimalne količine ostataka pesticida koji su potom izdani kao certifikat naziva NSF/ANSI 173.

Utvrđivanjem maksimalno dopuštenih količina ostataka različitih pesticida postignut je dvostruki cilj. S jedne strane ostvarena je veća zdravstvena sigurnost kod potrošača, dok je s druge strane proizvođačima biljnih dodataka prehrani osigurana bolja kontrola vlastitih proizvoda.

Izvor: http://www.nsf.org/

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani, pesticidi,

Komentari