Datum objave: 07. 12. 2011.

Objavljeni su novi dokazi o povezanosti karcinoma prostate i konzumacije mesa, osobito crvenog mesa do kraja termički obrađenog i pripremljenog na roštilju.

Provedeno je istraživanje koje je uspoređivalo 470 muškaraca s agresivnim oblikom karcinoma prostate, s 512 muškaraca u kontrolnoj skupini, bez karcinoma.

Putem upitnika ispitivana je količina konzumiranog mesa u prethodnih 12 mjeseci, ali i vrsta mesa, kao i način pripreme jela (plus stupanj termičke obrade).

Upravo se stupanj termičke obrade povezao s procjenom konzumacije kemijskih spojeva koji se stvaraju pri termičkoj obradi mesa, a koji imaju karcinogeni potencijal poput heterocikličkih amina i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

Došlo se do sljedećih zaključaka:
- Velika konzumacija govedine i obrađenih mesnih proizvoda povezana je s agresivnim karcinomom prostate.
- Rizik je bio veći i ako se konzumiralo jako termički obrađeno meso s roštilja (ražnja).
- Povezanost konzumacije mesa i karcinoma prostate dokazana je u većoj mjeri kod konzumacije znatno termički obrađenog mesa.

Pečenje mesa iznad otvorene vatre (roštilj, ražanj) uzrokuje kapanje masti i sokova iz mesa u vatru, što dovodi do proizvodnje kancerogenih kemijskih spojeva (aromatski ugljikovodici), koji se hvataju za meso.

Ovo istraživanje jasno dokazuje povezanost znatno termički obrađenog crvenog mesa i agresivnog karcinoma prostate.

Izvor: PLoS ONE.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: meso,

Komentari