Josip Rešetar

Datum objave: 22. 08. 2017.

U novijem istraživanju potvrđene su prethodne preporuke o unosu dugolančanih omega-3 masnih kiselina s ciljem smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti, međutim konzumacija istih nije pokazala značajnija poboljšanja kod već prisutnih kardiovaskularnih bolesti.

Istraživanje se temeljilo na meta-analizi koja je obuhvatila randomizirana klinička istraživanja provedena u razdoblju od 2012. do 2016. godine, a koja su proučavala unos dugolančanih omega-3 masnih kiselina (EPA, DHA ili njihovu kombinaciju) i rizik od kardiovaskularnih bolesti. Pri validiranju rizika korišteni su parametri poput popratnih upala i oksidativnog stresa.

Rezultati su pokazali da konzumacija najmanje 1 grama dugolančanih omega-3 masnih kiselina dnevno, u obliku tableta ili ribljih proizvoda, značajno utječe na smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti kod odraslih osoba koje su pretile ili pak boluju od hiperlipidemije. Suprotno većini dosadašnjih istraživanja pokazano je da osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti ne pokazuju značajnije poboljšanje većom konzumacijom polinezasićenih masnih kiselina.

Budući da je zaključak istraživanja relativno kontradiktoran u odnosu na zaključke dosadašnjih istraživanja znanstvenici pozivaju na dodatna klinička istraživanja.

Izvor: Clinical Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari