Ela Lučić

Datum objave: 06. 08. 2020.

Oligosaharidi humanog mlijeka (HMO, engl. Human Milk Oligosaccharide), poput 2-fukosilaktoze (2'-FL), i galaktooligosaharidi (GOS) koji se dodaju u dojenačke formule mogu pružiti zaštitu od bakterija koje uzrokuju kvarenje zuba.

U majčinom mlijeku identificirano je više od 150 struktura HMO, od čega se 2-fukosilaktoza, trisaharid sastavljen od fukoze, galaktoze i glukoze, smatra najzastupljenijim. Napretkom proizvodnje HMO omogućen je dodatak 2-fukosilaktoze u formule za novorođenčad kako bi bolje oponašale majčino mlijeko, jer fukozilirani oligosaharidi nisu prisutni u goveđem mlijeku koje se koristi kao osnova za proizvodnju dojenačkih formula. U ovoj studiji proučen je učinak 2'-FL i GOS na rast i aktivnost oralnog patogena Streptococcus mutans u usporedbi s učincima ksilitola, laktoze i glukoze.

Znanstvenici su testirali tri soja patogenog bakterijskog soja Streptococcus mutans: tip soja DSM 20523, Ingbritt i klinički izolat CI 2366. Sojevi su uzgajani i kvantificirani primjenom različitih koncentracija 2'-FL, ksilitola, GOS-a, otopine laktoze ili glukoze kao izvora ugljika.

Rezultati su pokazali kako sojevi S. mutans DSM 20523, CI 2366 i Ingbritt nisu uspjeli rasti uz 2'-FL kao jedini izvor ugljika. Nasuprot tome, svi sojevi rasli su uz 1% GOS-a, laktoze ili glukoze kao izvora ugljika, dok je ksilitol inhibirao rast sva tri soja S. mutans u usporedbi s kontrolnom skupinom bez dodatka ugljikohidrata.

Znanstvenici su primijetili kako su rezultati bili u skladu s rezultatima ranije provedenih studija koji su pokazali kako bakterijski sojevi S. mutans za rast koriste galaktozu, laktozu i glukozu. Stoga, iako su ispitivani sojevi mogli rasti uz pomoć glukoze i galaktoze, građevnih jedinica laktoze i GOS-a, nisu mogli rasti uz pomoć trisaharida 2'-FL. Suprotno tome, korisne bakterije, poput rodova Bifidobacteria ili Bacteroides, mogu se razvijati uz pomoć HMO-a poput 2'-fukosilaktoze.

Dobiveni rezultati pokazuju kako ispitivani sojevi S. mutans ne posjeduju enzime ili druge faktore potrebne za metabolizam α-1,2 fukoziliranih ugljikohidrata, navode autori studije. Prema tome, 2'-fukosilaktoza ne bi trebala imati negativan utjecaj na kariogeni potencijal dojenačkih formula, za razliku od drugih manje selektivnih oligosaharida.

Izvor: British Journal of Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari