Datum objave: 26. 11. 2006.

Grupacija proizvođača piva, slada i hmelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori predstavila je brošuru o prednostima i koristima umjerenog konzumiranja piva, koja u prvi plan stavlja umjerenost i odgovornost pri konzumiranju piva i drugih alkoholnih pića.

Brošura je predstavljena na okruglom stolu održanom u petak, 24. studenog 2006. u Novinarskome domu u Zagrebu.

Na okruglom stolu o temi korisnih učinaka koji proizlaze iz umjerene konzumacije piva govorili su prof.dr.sc. Vladimir Marić, predstojnik Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, doc.dr. Bojan Jelaković, potpredsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju, doc.dr.sc. Željko Krznarić, predsjednik Hrvatskog društva za parenteralnu i enteralnu prehranu, dr.sc. Darija Vranešić Bender, direktorica Vitaminoteke te prim.dr. Nevenka Blažić Čop, neurolog.

Prof. dr.sc. Vladimir Marić rekao je da je je optimalno popiti 3 do 5 decilitara piva na dan, naročito nakon objeda te da je tamno pivo bogatije korisnim mineralima i sastojcima od onog svijetlog jer ima znatno više antioksidansa.

Napomenuo je da pivo ima sličnu energetsku vrijednost kao mlijeko i dodao da se u pivu nalaze i drugi, za zdravlje korisni minerali i molekule.

Dr.sc. Darija Vranešić Bender rekla je da se pivo može, ako se konzumira umjereno uklopiti u zdrave životne navike, kao i svako drugo piće s postotkom alkohola. Ukazala je na brojne znanstvene studije koje su identificirale na stotine biološki aktivnih komponenata prisutnih u pivu, a koje imaju koristan učinak na zdravlje čovjeka. Najviše se nade polaže u fitokemikaliju ksantohumol, koja predstavlja gorku tvar u pivu, a posjeduje antikarcinogeno djelovanje.

Doc. dr.sc. Bojan Jelaković objasnio je kako je utjecaj konzumacije alkohola na zdravlje oslikan j-krivuljom, koja predstavlja grafički prikaz rezultata brojnih znanstvenih studija provedenih na tu temu. J-krivulja pokazuje kako umjereni konzumenti alkoholnih pića imaju nižu stopu pobola i smrtnosti od potpunih apstinenata te osoba koje prekomjerno uživaju alkohol.

Rasprava je zaključena s konstatacijom da je jedno pivo dnevno OK, međutim, potreban je oprez zbog spoznaje da je granicu između umjerenog i prekomjernog vrlo lako prijeći, posebice pod utjecajem snažog utjecaja marketinga.

Grupacija proizvođača piva, slada i hmelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori obvezala se na odgovoran stav i upozoravanje potrošača de je prekomjeran unos štetan za zdravlje.

U predgovoru hrvatskom prijevodu brošure "Korisni učinci umjerenog konzumiranja piva", predstojnik Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, prof.dr.sc. Vladimir Marić, ističe: "Pred potrošače se postavlja Hamletovska dilema: piti ili ne piti? Naime, pivo, iako slabo alkoholno piće, ima dvojako lice poput boga Janusa. Ono može biti blagotvorno, ali i štetno. Blagotvornost je povezana s umjerenim konzumiranjem, a štetnost s prekomjernim."

Brošuru možete downloadati na portalu Vitamini.hr, vezana je uz ovaj članak, a nalazi se u gornjem desnom kutu portala.

Vitamini.hr

Doc.dr.sc. Željko Krznarić ukazao je na potencijalnu štetnost poticanja na unos alkohola, posebice u populaciji mlađih konzumenata na koje su usmjerene marketinške poruke.

Prim. dr. Nevenka Blažić Čop kazala je kako alkoholizam predstavlja značajan problem u našem društvu i kako treba biti vrlo oprezan s odašiljanjem poruka o pozitivnim učincima alkohola.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: pivo,

Komentari