Ela Lučić

Datum objave: 13. 03. 2020.

Tim znanstvenika utvrdio je kako su djeca hranjena eksperimentalnom dojenačkom formulom obogaćenom funkcionalnim hranjivim tvarima pokazala više rezultate u jezičnoj upotrebi i usmenom spontanom izražavanju, u odnosu na djecu hranjenu standardnom dojenačkom formulom.

Rezultati ove studije pokazuju dugoročne korisne učinke nove formule za novorođenčad na jezični razvoj kod zdrave djece u dobi od četiri godine. Formula sadrži dugolančane višestruko nezasićene masne kiseline, membranu globule mliječne masti, sinbiotike i druge funkcionalne hranjive tvari, stoga bi se mogla koristiti za optimalan razvoj mozga na sličan način kao majčino mlijeko, ističu znanstvenici. Nadalje, čini se da socioekonomski čimbenici sudjeluju u jezičnom razvoju tijekom djetinjstva. 

Unos dugolančanih višestruko nezasićenih masnih kiselina tijekom dojenja povezan je s optimalnim razvojem mozga, posebice unos dokozaheksaenske kiseline (DHA). Smatra se da je adekvatan unos DHA koristan za kognitivni razvoj djece, uključujući verbalnu sposobnost učenja, jezik, čitanje, pravopis, neverbalnu inteligenciju i pamćenje. Membrana globule goveđe mliječne masti također je sastojak koji se od nedavno dodaje u mliječne proizvode za novorođenčad. Membrana je bogata sijalnom kiselinom, kao dijelom gangliozida i glikoziliranih proteina, što se također u različitim studijama pokazalo važnim za optimalan razvoj mozga. Uz to, formula za dojenčad trenutno se nadopunjuje probioticima i prebioticima, koji su poznati po svojoj ulozi u uspostavljanju, sastavu i metaboličkoj aktivnosti mikrobiote crijeva. 

Tim znanstvenika proveo je randomiziranu dvostruko slijepu studiju, u kojoj je 46 djece hranjeno standardnom dojenačkom formulom. U međuvremenu, 43 djece hranjeno je eksperimentalnom dojenačkom formulom obogaćenom funkcionalnim hranjivim tvarima tijekom prvih 18 mjeseci života. Kao referentna skupina uključeno je 33 isključivo dojene djece. 

Uz zapažanja da su djeca hranjena eksperimentalnom formulom postigla veći porast u jezičnom razvoju i usmenom spontanom izražavanju, kod djece hranjene standardnom formulom češće je uočena potreba za poboljšanjem ili zakašnjelo korištenje jezika. Čak i u usporedbi s djecom koja su dojena, ona koja su dobivala standardnu formulu češće su pokazivala zaostajanja u jezičnom razvoju.

Provedenom  studijom nastojalo se procijeniti učinke nekoliko funkcionalnih hranjivih tvari koje pomažu smanjiti razliku između sastava eksperimentalnih formula i majčinog mlijeka, navode znanstvenici. Trenutni rezultati ukazuju da je jezični razvoj djece koja su dobivala eksperimentalnu formulu sličan onom u djece koja su hranjena majčinim mlijekom. Međutim, teško je utvrditi potječe li taj učinak od jedne hranjive tvari ili sinergijskog učinka više nutrijenata. Iako se pretpostavlja mogući pozitivan i izravan učinak dugolančanih višestruko nezasićenih masnih kiselina, i dalje nije poznata potencijalna uloga ostalih bioaktivnih spojeva, uključujući membranu globula mliječne masti, gangliozida, nukleotida ili sijalne kiseline na jezični razvoj, kao ni potencijalne interakcije između njih.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari