Ružica Vukadin

Datum objave: 28. 09. 2021.

Ova jedinstvena studija ispitala je utjecaj uzimanja omega – 3 masnih kiselina u obliku dodataka prehrani na rezultate testa pamćenja kod osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti, kao i utjecaj na cerebrospinalnu tekućinu.

Istraživanje je trajalo šest mjeseci, a sudjelovala su 33 ispitanika od kojih je 15 ispitanika činilo kontrolnu skupinu. Ispitivana skupina je svaki dan unosila dodatke višestruko nezasićenih omega-3 masnih kiselina u dozi od 2,3 g (1,7 g DHA i 0,6 g EPA). Ispitanicima su, na početku i na kraju istraživanja, prikupljeni uzorci cerebrospinalne tekućine i rezultati testa pamćenja (engl. Mini Mental State Examination, MMSE). Uz navedene parametre po prvi su se ispitivali i novi biomarkeri (Aβ 38, Aβ 40, Aβ 42, t - tau, p – tau, NfL, YKL – 40, AChE, BuChE, sIL – 1RII i IL – 6 ) iz cerebrospinalne tekućine kod osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti. Upravo zbog toga je ova studija jedinstvena.

Rezultati testa pamćenja pokazali su kako je pamćenje ispitivane skupine ostalo stabilno nakon uzimanja dodataka omega-3 masnih kiselina, a pamćenje kontrolne skupine pogoršano.

Različiti biomarkeri iz cerebrospinalne tekućine nisu se razlikovali između kontrolne i ispitivane skupine. Međutim, uočeno je kako je kod kontrolne skupine, uz pogoršane rezultate testa pamćenja, povećana razina dvaju biomarkera (YKL - 40 i NfL 236) koja su povezana s oštećenjima živčanih stanica. Mogući uzroci povećanja biomarkera YLK - 40 i NfL 236 su upala neurona i oštećenje aksona.

Autori ove studije kažu kako na temelju provedenog istraživanja osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti jedino mogu preporučiti redovitu tjelesnu aktivnost i uključivanje omega – 3 masnih kiselina u obliku dodataka prehrani. Pri tome naglašavaju kako je važno uvesti ove promjene u što ranijem stadiju bolesti.

Ovo istraživanje također je pokazalo kako novi biomarkeri mogu biti povezani s rezultatima testa pamćenja. Stoga je budući veliki korak za istraživače omogućiti ispitivanje ovih biomarkera iz uzoraka krvi, umjesto iz uzoraka cerebrospinalne tekućine, što bi u konačnici bio bolji odabir za pacijente.

Izvor: Journal of Alzheimer's Disease

Pošalji prijatelju na email

Komentari