Josip Rešetar

Datum objave: 20. 07. 2018.

Dva neurona smještena u hipotalamusu imaju važnu ulogu u rastu i metabolizmu na način da proizvode hormon otpuštanja hormona rasta (GHRH) i Agouti srodan peptid (AgRP), čime su po prvi puta ta dva neurona povezana na razvojnoj razini.

Naime, neuroni proizvodeći GHRH utječu na ciljani rast i diferencijaciju stanica, dok neuroni koji proizvode AgRP stimuliraju hranjenje i smanjuju potrošnju energije.

U istraživanju na miševima pronađeno je da je specifični protein DLX1 potreban za pravilan razvoj neurona koji proizvode GHRH. Međutim, isti protein djeluje supresivno na razvoj neurona koji proizvode AgRP.

Tako je kod miševa kojima je uklonjen DLX1 protein zabilježen zakržljao rast i povećana stopa pretilosti.

U budućem radu znanstvenici će promatrati može li prehrana utjecati na koncentraciju DLX1 proteina, na način da će majkama miševa davati visokomasnu, niskoproteinsku i/ili nisko-kalorijsku prehranu nakon čega će promatrati genetski profil potomaka kao i razvoj neurona koji proizvode GHRH i AgRP.

Izvor: Nature Communications

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Debljina i mršavljenje,

Komentari