Ela Lučić

Datum objave: 12. 07. 2021.

Kod pacijenata s malapsorpcijom vitamina D u crijevima, poput osoba s cističnom fibrozom, upalnim bolestima crijeva, crijevnom limfangijektazijom i ugrađenom želučanom premosnicom, organizam nije u stanju učinkovito apsorbirati vitamin D, što predstavlja povećani rizik od njegova nedostatka.

Uz to, pretili pacijenti mogu imati smanjenu 25-hidroksilaciju vitamina D u jetri zbog masne jetre povezane s pretilošću. Rezultati prethodno provedenih studija pokazali su kako oblik vitamina D3 topljiviji u vodi, poznat kao 25-hidroksivitamin D3, ima veću bioraspoloživost od vitamina D3, što uzrokuje brži i održiviji porast razine 25-hidroksivitamina D3 u serumu. Zato su znanstvenici u ovoj studiji nastojali otkriti može li 25-hidroksivitamin D3 biti učinkovitiji u poboljšanju statusa vitamina D kod bolesnika s malapsorpcijom i zdravih sudionika s različitim indeksom tjelesne mase od iste doze vitamina D3.

U randomizirano, dvostruko slijepo, unakrsno ispitivanje bilo je uključeno 6 bolesnika s malapsorpcijom i 10 zdravih ispitanika, s različitim indeksom tjelesne mase. Sudionici su uzeli 900 µg vitamina D3 ili 25-hidroksivitamina D3, nakon čega je uslijedila farmakokinetička studija. Nakon 28 ili više dana od prve doze, svaki je sudionik uzeo drugi oblik vitamina D i podvrgnuo se novoj farmakokinetičkoj studiji. Izmjerene su razina vitamina D3 i 25-hidroksivitamina D3 u serumu na početku, tijekom 2, 4, 6, 8 i 12 sati te 1, 2, 3, 7 i 14 dana.

Istraživači su primijetili kako je u uzorcima krvi pronađeno samo oko 36% oralno unesenog vitamina D3 kod pacijenata sa sindromima malapsorpcije masti, uključujući pacijente koji su imali ugrađenu želučanu premosnicu, u usporedbi sa zdravim odraslim osobama.

Kad su iste osobe unosile 25-hidroksivitamin D3, pacijenti sa sindromima malapsorpcije masti mogli su ga apsorbirati, kao i zdrave odrasle osobe. Slični su rezultati zabilježeni kod pretilih ispitanika u usporedbi sa zdravim ispitanicima.

Znanstvenici na temelju dobivenih rezultata zaključuju kako bi primjena 25-hidroksivitamina D3 u obliku dodatka prehrani mogla pružiti nov pristup u liječenju nedostatka vitamina D kod pacijenata sa sindromima malapsorpcije masti i pretilih osoba.

Izvor: American Journal of Clinical Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari