Ela Lučić

Datum objave: 26. 05. 2021.

Većina studija u kojima se istražuje povezanost prehrambenih obrazaca s depresijom usredotočeno je na pridržavanje mediteranske prehrane.

Rezultati nedavno provedene meta analize pokazali su kako je pridržavanje mediteranske prehrane općenito povezano s manjim rizikom od depresije. Slično tome, pridržavanje DASH dijete povezano je s manjim brojem slučajeva depresije i dijagnoze novih slučajeva depresije. U novoj studiji, uočena je povezanost između većeg pridržavanja nizozemske prehrane s manjim rizikom od prevladavajuće depresije kod pacijenata sa šećernom bolesti. Većina dostupnih studija o ovoj temi dalo je mješovite rezultate. Zato je cilj ove studije bio procijeniti potencijalnu povezanost između pridržavanja triju spomenutih načina prehrane i incidentne depresije u odrasloj populaciji.

Istraživači su koristili podatke iz nizozemske studije koja je uključivala pacijente u dobi od 40 do 75 godina sa šećernom bolesti tipa 2. Ozbiljnost i prisutnost simptoma depresije procjenjivani su pomoću validirane nizozemske verzije upitnika o zdravlju pacijenta. Prehrana je analizirana pomoću nizozemske ocjene zdrave prehrane iz 2015., ocjene mediteranske prehrane i DASH ocjene.

Tijekom praćenja, 11,9% sudionika razvilo je klinički značajne simptome depresije, što je dovelo do stope incidencije od 20,74 slučaja na 1000 osoba po godini. Kada su analizirani standardizirani rezultati, sve su dijete bile statistički značajno povezane sa smanjenjem učestalosti klinički značajnih simptoma depresije. Nakon prilagodbe za kardiovaskularne čimbenike rizika, povezanosti su ostale značajne za nizozemsku i DASH prehranu.

Nakon daljnje prilagodbe čimbenika životnog stila, samo je pridržavanje nizozemskog načina prehrane ostalo značajno povezano sa smanjenjem simptoma incidentne depresije.

Niti jedan način prehrane nije bio povezan sa smanjenjem prevladavajućih klinički značajnim simptoma depresije. Međutim, istraživači tvrde kako su sva tri ispitivana prehrambena obrasca sadržavala ključne komponente s blagotvornim učincima na zdravlje kao što su voće, povrće i riba. Također, sadržavala su i komponente s potencijalnim štetnim učincima na zdravlje, poput crvenog i prerađenog mesa.  

Znanstvenici zaključuju kako su modeli prilagođeni demografskim, kardiovaskularnim i životnim čimbenicima pokazali kako je veće pridržavanje nizozemske prehrane povezano s manjim rizikom od razvoja klinički značajnih simptoma depresije tijekom medijana razdoblja praćenja od 6,1 godine.

Izvor: Nutrients

 
Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: depresija, pravilna prehrana, zdravlje,

Komentari