Ela Lučić

Datum objave: 23. 06. 2022.

Rezultati nedavno provedenog istraživanja pokazali su kako je niska razina nikotinamid adenin dinukleotida (NAD+) u krvi povezana s anemijom kod žena. Navedena povezanost bila je posebno izražena u žena koje boluju od mikrocitne i normocitne anemije.

Ovo istraživanje obuhvaćalo je podatke 727 žena prosječne dobi od 42,7 godina. Uzorci krvi prikupljeni su nakon noćnog gladovanja. Istraživači su zatim razvrstali ispitanice u četiri kvartila na temelju razina NAD+ u uzorcima krvi. Prvi kvartil bio je kvartil s najmanjim razinama NAD+, dok je četvrti kvartil obuhvaćao najveće vrijednosti NAD+. Anemija je bila određena koncentracijom hemoglobina, dok su podtipovi anemije od kojih su žene bolovale dodatno procijenjeni na temelju srednjeg pojedinačnog volumena eritrocita u krvi.

Rezultati su pokazali kako je anemija najčešća među ženama koje su imale najmanje vrijednosti NAD+ u krvi. Naime, anemija je utvrđena kod 19,7% ispitanica 1. kvartila. U 4. kvartilu, anemija je dijagnosticirana kod 2,7% ispitanica. Kod ukupno 29 žena utvrđena je mikrocitna anemija, od čega 18 iz 1. kvartila, 7 iz 2. kvartila, 3 iz 3. kvartila i 1 iz 4. kvartila. Što se tiče normocitne anemije, također je zabilježen sličan trend.

Istraživači su naveli kako postoje čvrsti dokazi o povezanosti razina NAD+ u krvi i anemije među ženama. Međutim, u budućim je istraživanjima potrebno utvrditi utječe li razina NAD+ na pojavu i razvoj anemije ili predstavlja samo popratni učinak tog stanja.

Izvor: Journal of Cellular and Molecular Medicine

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: anemija, hemoglobin, Zdravlje žene, žene,

Komentari