Vitaminoteka

Datum objave: 27. 07. 2016.

Poznato je da je pretilost majki povezana sa zdravstvenim problemima djece, no mehanizmi koji stoje iza navedene veze nisu u potpunosti jasni.

Stoga je skupina američkih znanstvenika u novom istraživanju proučavala pretile skotne mišice s metaboličkim sindromom i čak tri generacije njihovih potomaka. U istraživanju su ženke miševa od šestog tjedna prije začeća pa do odbijanja mladunaca od sisanja bile hranjene ishranom s visokim udjelom šećera i masti, a potom su praćeni njihovi potomci, koji su dalje bili hranjeni uobičajenom ishranom.

No, bez obzira na normalnu ishranu, kod prve i sljedeće dvije generacije potomaka primijećena je inzulinska rezistencija i drugi metabolički problemi. Ovo se pokazalo posljedicom disfunkcije mitohondrija – staničnih komponenti koje imaju vlastiti genetski materijal koji se nasljeđuje isključivo od majki.

Inače, mitohondriji imaju ključnu ulogu u metabolizmu energije, a čini se da nepravilna prehrana i metabolički sindrom majki mogu utjecati na njihovu funkciju i tako ugroziti zdravlje budućih generacija. Inzulinska rezistencija je, inače, povezana s pretilosti i većim rizikom od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Autori su napomenuli da nepravilna prehrana kod ljudi potencijalno može imati i veće posljedice od onih primijećenih u istraživanju jer prehrana djece često odražava prehrambene navike roditelja.

Izvor: Cell Reports

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Zdravlje žene,

Komentari