Lora Štrbac

Datum objave: 09. 08. 2023.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je hormonalno stanje koje utječe na rad jajnika i pogađa 8-13% žena u reproduktivnoj dobi. Ovo stanje je čest uzrok neplodnosti te uzrokuje simptome hiperandrogenizma poput pretjerane dlakavosti (hirzutizam), akni i nepravilnih menstrualnih ciklusa.

Prethodna istraživanja su već uspostavila vezu između nedostatka vitamina D i razvoja metaboličkog sindroma, hipertenzije, inzulinske rezistencije i pretilosti, koji su često povezani s PCOS-om. Također je zaključeno da nedostatak vitamina D može biti dodatni čimbenik rizika za razvoj PCOS-a, te se preporučuje da žene s identificiranim nedostatkom vitamina D uzimaju dodatke kako bi smanjile rizik od razvoja PCOS-a. Međutim, autori nove studije napominju da postoji potreba za ispitivanjem utjecaja vitamina D na metabolički sindrom i hormonsku ravnotežu kod pacijenata sa PCOS-om.

Stoga je nova studija uključila 120 žena u dobi od 18 do 42 godine. Sudionice su bile podijeljene u dvije skupine: jedna skupina je imala dijagnosticirani sindrom policističnih jajnika, dok je druga skupina bila sastavljena od žena s redovitim menstrualnim ciklusom i bez znakova hiperandrogenizma, čime je isključen PCOS.

Svaka sudionica je prošla sveobuhvatnu procjenu, uključujući uzimanje anamneze, fizički pregled (uključujući ginekološki pregled) te antropometrijska mjerenja kao što su mjerenje visine, tjelesne mase te opsega struka i bokova. Također su analizirani različiti krvni parametri, uključujući folikulostimulirajući hormon (FSH), luteinizirajući hormon (LH), estradiol, TSH, slobodni tiroksin (ft4), prolaktin (PRL), ukupni testosteron, globulin koji veže spolne hormone (SHBG), androstendion i 25 (OH) metabolit vitamina D3.

Dobiveni podaci su pokazali da 25(OH) vitamin D ima značajnu negativnu korelaciju s metaboličkim sindromom, indeksom tjelesne mase (ITM), omjerom struka i bokova (WHR), opsegom struka i FAI indeksom (indeks slobodnih androgena). Također je utvrđena pozitivna korelacija između vitamina D i SHBG.

Studija je pokazala da postoji povezanost između vitamina D i dva od pet dijagnostičkih kriterija za metabolički sindrom kod pacijentica sa sindromom policističnih jajnika - opsega struka i krvnog tlaka. S druge strane, u kontrolnoj skupini vitamin D nije pokazao nikakvu korelaciju s nijednim od utvrđenih parametara.

Dodatno, univarijatna logistička regresijska analiza je pokazala da jedinično povećanje vitamina D smanjuje izglede za metabolički sindrom kod pacijentica s PCOS-om za 7%.

Na temelju dobivenih rezultata, čini se razumnim preporučiti pacijenticama s PCOS-om da uzimaju dodatke vitamina D kako bi smanjile rizik od razvoja metaboličkog sindroma i kardiovaskularnih komplikacija.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari