Ela Lučić

Datum objave: 02. 12. 2020.

Stope nedostatka vitamina D u trudnoći vrlo su visoke i mogle bi rezultirati slabijim kognitivnim sposobnostima i jezičnim vještinama djeteta, pokazali su rezultati prospektivnog longitudinalnog istraživanja.

Nedostatak vitamina D tijekom trudnoće povezan je s preuranjenim porodom, niskom porođajnom masom djeteta, čimbenicima rizika od kardiovaskularnih bolesti, abnormalnim razvojem koštanog sustava, astmom i problemima u neurokognitivnom razvoju.

U ovoj studiji, znanstvenici iz Katalonije u Španjolskoj nastojali su procijeniti povezanost između statusa vitamina D tijekom trudnoće i neurološkog razvoja dojenčadi (kognitivne, jezične i motoričke vještine). Podatke su preuzeli iz jednog randomiziranog kontroliranog ispitivanja provedenog u Kataloniji između 2013. i 2017. godine. Iz početnog uzorka od 793 žene, prosječne dobi 30,6 godina, koje su bile uključene u studiju prije 12. tjedna trudnoće , 422 para majki i dojenčadi praćeno je do posjeta nakon poroda. Razine vitamina D procijenjene su u prvom i trećem tromjesečju trudnoće, a prikupljene su i sociodemografske, prehrambene i psihološke varijable. Procjena razvoja dojenčadi provedena je 40 dana nakon rođenja.

Autori studije otkrili su kako je nedostatak razine vitamina D u prvom tromjesečju trudnoće (<30 nmol/L) bio povezan s lošijim rezultatima u kognitivnim i jezičnim vještinama, neovisno o nekoliko zbunjujućih čimbenika. Niže razine vitamina D (<20 nmol/L) bile su povezane sa smanjenjim jezičnim vještinama, kao i sa slabijim motoričkim vještinama u trećem tromjesečju.

Iz navedenih razloga, nedostatak vitamina D tijekom trudnoće predstavlja važan javnozdravstveni problem sa značajnim posljedicama na gestacijski tijek i zdravlje majke i djeteta. Mjerenje razine vitamina D u ranoj trudnoći moglo bi predstavljati izvrstan način za pravodobno prepoznavanje rizičnih trudnoća, pružajući tako dovoljno vremena za njihovo praćenje te nudeći preventivnu zdravstvenu zaštitu. Znanstvenici ističu potrebu za provedbom većeg broja istraživanja kako bi se razjasnile uloge vitamina D tijekom trudnoće. Također, to bi omogućilo određivanje specifičnih nutritivnih preporuka za trudnice kako bi se osigurao pravilan tijek trudnoće, optimalan razvoj mozga djeteta i neurološki razvoj tijekom cijelog života.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari