Antonia Vlašić

Datum objave: 14. 12. 2021.

Znanstvenici su otkrili kako bi nedostatak vitamina D mogao utjecati na povećani rizik od razvoja metaboličkog sindroma, koji je čimbenik rizika brojnih nezaraznih bolesti u odrasloj dobi.

Metabolički sindrom definiramo kao stanje koje karakteriziraju rizični čimbenici poput dislipidemije, povišenog krvnog tlaka, pretilosti i poremećaja regulacije glukoze. Poznato je kako se nedostatak vitamina D češće javlja kod mlađih osoba te kako nezarazne bolesti nastupaju već u ranijoj životnoj dobi, stoga je bitno ispitati povezanost razine vitamina D i kardiometaboličkog rizika. Dok su pojedine studije otkrile poveznicu između nedostatka vitamina D i metaboličkog sindroma kod djece i adolescenata, postoje i studije koje nisu pronašle poveznicu.

Iranski znanstvenici proveli su novo istraživanje u kojem je cilj bio ispitati povezanost razine vitamina D u plazmi i kardiometaboličkog rizika kod djece i adolescenata. Istraživanje je uključivalo 2596 učenika (55% dječaci) u dobi između 7 i 18 godina. Svi ispitanici morali su ispuniti upitnike vezane za uzimanje vitamina D kao dodatka prehrani, socioekonomski status i slobodne aktivnosti. Također, mjerili su im tjelesnu masu, visinu i opseg struka te su uzimali uzorke krvi kako bi mogli odrediti koncentraciju 25-hidroksi vitamina D u serumu (25-OH-D).

Rezultati su pokazali kako je 10,6% učenika imalo nedostatak vitamina D (razina 25-OH-D ispod 10 ng/ml), 60,5% učenika je klasificirano s mogućim nedostatkom vitamina D (razina 25-OH-D 10-30 ng/ml), dok je njih samo 28,9% imalo zadovoljavajuću razinu vitamina D u serumu (razina 25-OH-D iznad 30 ng/ml) .

Također, prevalencija metaboličkog sindroma, povišene razine glukoze u krvi natašte, povišenih triglicerida i abdominalne pretilosti je bila veća u skupini koja je imala nedostatak vitamina D u odnosu na ostale dvije skupine. Nadalje, pokazalo se kako su opseg struka i lipoproteini velike gustoće značajno povezani s nedostatkom vitamina D.

Znanstvenici objašnjavaju kako i dalje nije poznat mehanizam kojim vitamin D utječe na razvoj metaboličkog sindroma. Poznato je da nedostatak vitamina D može narušiti funkciju stanica, poput endokrine funkcije gušterače. Također, status vitamina D može biti povezan s kardiometaboličkim rizikom, zahvaljujući svojim imunomodulatornim i protuupalnim svojstvima. Nadalje, studije su pokazale kako vitamin D sudjeluje u smanjenoj proizvodnji proupalnih citokina, stimulira proizvodnju inzulina i poboljšava osjetljivost na inzulin. Autori ove studije preporučuju provođenje daljnjih istraživanja kako bi se otkrilo utječe li nedostatak vitamina D u djetinjstvu na pojavu kardiovaskularnih bolesti u odrasloj dobi. Zaključuju kako bi se na temelju dosadašnjih dokaza vitamin D trebao uvesti kao dodatak prehrani u školama.

Izvor: BMC nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari