Ružica Vukadin

Datum objave: 30. 05. 2022.

Prema novom istraživanju, kombinacija magnezija i vitamina D povoljnije utječe na status vitamina D, sistemsku upalu i krvni tlak u odnosu na unos samo vitamina D kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom.

Loš status magnezija i vitamina D opažen je kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću te je često povezan s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

S obzirom da je magnezij kofaktor koji pomaže metabolizmu vitamina D, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učinkovitost kombiniranog unosa dodataka magnezija i vitamina D u usporedbi s dodatkom vitaminom D na povećanje koncentracije vitamina D (25-hidroksivitamina D) u serumu i učinke ovih dodataka prehrani na kardiometaboličke ishode, odnosno sistemsku upalu i krvni tlak.

Istraživanje je trajalo 12 tjedana, a sudjelovalo je 95 ispitanika s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću. Ispitanici su bili podijeljeni u tri skupine: magnezij + vitamin D (360 mg magnezijevog glicinata + 1000 IU vitamina D3 dnevno), samo vitamin D (1000 IU vitamina D3 dnevno) i placebo. Ispitanicima su izmjereni antropometrijski parametri, unos hrane, koncentracije serumskog vitamina D, serumskog paratiroidnog hormona (PTH), serumski upalni markeri i krvni tlak na početku te na kraju istraživanja.

Rezultati istraživanja pokazali su kako su ispitanici koji su primali magnezij i vitamin D imali veći porast serumskog vitamina D u usporedbi s ispitanicima u skupini koja je primala samo vitamin D. Nije bilo statistički značajnih učinaka na serumske koncentracije paratiroidnog hormona, markere upale i krvni tlak između i unutar skupina.

Zaključno, kombinirano uzimanje magnezija i vitamina D može biti učinkovitije u povećanju koncentracije vitamina D u serumu u usporedbi sa samim dodatkom vitamina D u populaciji s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću.

Izvor: Nutrition

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: magnezij, vitamin D,

Komentari