Ružica Vukadin

Datum objave: 21. 03. 2022.

Prema novom preglednom radu, broj dokaza o povoljnom utjecaju kreatina u obliku dodatka prehrani na mozak ubrzano raste, no izgleda da to još uvijek nije dovoljno.

Kreatin je organski spoj koji igra važnu ulogu recikliranju molekule ATP, glavne molekula za pohranu i prijenos energije. Postoji niz dokaza o pozitivnom utjecaju kreatina na skeletne mišiće, odnosno mišićnu masu i ulogu u sportskoj izvedbi, snagu, odgađanje umora i slično. Međutim, izgleda kako je ograničen broj istraživanja koji se bave utjecajem kreatina na funkciju mozga, posebno kognitivnu funkciju i proces oporavka nakon ozljede mozga.

Istraživanja koja su pronađena u ovom preglednom radu, pokazuju kako je kreatin važan za osobe koje imaju sindrom nedostatka kreatina. Naime, uzimanje kreatina može djelomično odgoditi posljedice sindroma nedostatka kreatina kao što su mentalni poremećaji i poremećaji u razvoju.

Također, pronađena istraživanja su pokazala kako kreatin u obliku dodatka prehrani može smanjiti negativan utjecaj nedostatka sna na kognitivnu funkciju, međutim pronađena su samo dva takva istraživanja.

Nadalje, neka istraživanja su pokazala kako u stanjima poput depresije i poremećaja anksioznosti, količine kreatina u mozgu mogu biti smanjene pa se kod takvih stanja kreatin, u obliku kreatin monohidrata, može biti od koristi. Također, navedena stanja uzorkuju i intelektualni zaostatak, poremećaj kašnjenja jezika, autizam i poremećaje motornih sposobnosti.

Autori ove studije zaključuju kako postoji mogućnost od pozitivnog utjecaja kreatina u obliku dodatka prehrani na različite oblike depresije, anksioznosti, posttraumtskog stresa. Međutim, dovoljan broj istraživanja nedostaje ili su postojeća nedosljedna, stoga su potrebna daljnja.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: kreatin,

Komentari