Ružica Vukadin

Datum objave: 05. 05. 2022.

Prema novom istraživanu, veća konzumacija čaja je povezana sa smanjenim rizikom od razvoja karcinoma mokraćnog mjehura.

Čaj (lat. Camellia sinensis) je jedno od najčešće konzumiranih pića u svijetu. Dokazano je kako je konzumacija čaja povezana sa smanjenim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara, metaboličkog sindroma i pretilosti, međutim povezanost konzumacije čaja i karcinoma mokraćnog mjehura još nije potpuno jasna.

Stoga je cilj ovog istraživanja bio je procijeniti povezanost konzumacije čaja i rizika od razvoja karcinoma mokraćnog mjehura prikupljanjem podataka 532 949 ispitanika. Prikupljeni su podaci o dobi, spolu, etničkoj pripadnosti, stadiju bolesti, statusu pušenja te o prehrambenim navikama koje su ispitane upitnikom o učestalosti konzumacije hrane. Također, prikupljeni su podaci u konzumaciji čaja, koja je u ovom istraživanju definirana kao konzumacija napitaka na bazi listova kineskog čajevca, isključujući biljni čaj.

Rezultati istraživanja su pokazali kako je veća konzumacija čaja povezana s manjim rizikom od karcinoma mokraćnog mjehura. Međutim, ovaj smanjeni rizik bio je statistički značajan među muškarcima koji su sadašnji ili bivši pušači, ali ne i među ženama i nepušačima, što ukazuje na potencijalni učinak ovisan o spolu. Također, analize doze i odgovora pokazale su manji rizik od karcinoma mokraćnog mjehura s povećanjem konzumacije čaja od 100 mL dnevno.

Iako je veća konzumacija čaja povezana je sa smanjenim rizikom od karcinoma mokraćnog mjehura i to potencijalno ovisno o spolu i statusu pušenja, potrebne su daljnje studije kako bi se dublje istražila uzročno-posljedična veza između konzumacije čaja, spola i statusa pušenja.

Izvor: Clinical Nutrition

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: čaj, karcinom, Zeleni čaj,

Komentari