Datum objave: 17. 11. 2006.

Domaća svinja se smatra prikladnim životinjskim modelom za proučavanje alkoholizma kod ljudi. Svinje dobrovoljno posežu za alkoholom u količinama koje dovode do intoksikacije i fizičke ovisnosti.

Mogu li svinje postati i psihički ovisne o alkoholu? U istraživanju objavljenom u časopisu Physiology & Behavior svinje su tijekom 5 tjedana dobivale 250 mL alkohola (95 %) pomiješanog s hranom pa su nakon tih 5 tjedana imale na raspolaganju 5 minuta za odabir između 3 vrste hrane slične konzistencije i jednake energetske vrijednosti gdje je alkohol bio prisutan u samo jednom od 3 testna uzorka.

Niti svinje koje su prethodno dobivale alkohol niti svinje koje su poslužile kao kontrola nisu pokazale preferenciju za hranom koja je sadržavala alkohol. Dakle, svinje ipak ne razvijaju psihološku ovisnost o alkoholu.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: alkohol,

Komentari