Ela Lučić

Datum objave: 11. 06. 2021.

Rezultati randomizirane kontrolirane studije pokazali su kako uzimanje mješavine nekoliko sojeva probiotika, koja uključuje bakterijske vrste Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus i Streptococcus thermophilus, može značajno smanjiti razinu glukoze u krvi natašte.

Dijabetička nefropatija gubitak je funkcije bubrega uzrokovan šećernom bolešću. Navedenu bolest karakterizira kronična povišena razina glukoze u krvi s metaboličkom neravnotežom probave ugljikohidrata, masti i proteina, kao posljedica oštećenja osjetljivosti na inzulin. Stoga je kontrola razine glukoze u krvi važan čimbenik za liječenje pacijenata s dijabetičkom nefropatijom koji ujedno pate i od metaboličkog sindroma. Iz tog razloga, znanstvenici su odlučili proučiti utjecaj probiotičkih sojeva koji su već pokazali koristi za kontrolu glikemije u prethodno provedenim studijama.

Znanstvenici su proveli randomiziranu kontroliranu studiju u koju su uključili 76 pacijenata s dijabetičkom nefropatijom. Nasumično su podijelili ispitanike u dvije skupine: interventna skupina uzimala je mješavinu probiotika svaki dan, dok je kontrolna skupina uzimala placebo.

Rezultati su pokazali kako su se vrijednosti niza parametara u interventnoj skupini značajno smanjile u odnosu na početne vrijednosti. Razina glikoziliranog hemoglobina smanjila se s početne vrijednosti od oko 8,19% na otprilike 7,3%.

Razina glukoze u krvi natašte također se značajno smanjila s oko 10,68 mmol/L na 7,81 mmol/L. Međutim, nije primijećeno značajno smanjenje razine glukoze u krvi 2 sata nakon obroka. To bi moglo biti zbog činjenice da je teško kontrolirati porast razine glukoze u krvi nakon obroka kod pacijenata s dijabetičkom nefropatijom, napominju znanstvenici. S druge strane, dok je kod placebo skupine također uočeno smanjenje razine glukoze u krvi natašte i 2 sata nakon obroka te razine glikoziliranog hemoglobina, promjene prije i po završetku studije nisu bile statistički značajne.

Osim omjera mikroalbumina i kreatinina, nije bilo značajnih promjena u ostalim parametrima između skupine koja je uzimala mješavinu probiotika i one koja je uzimala placebo. Omjer mikroalbumina i kreatinina predstavlja funkciju glomerularne filtracije bubrega. U normalnim okolnostima, većina mikroalbumina neće proći kroz filtracijsku membranu. U interventnoj skupini, omjer mikroalbumina i kreatinina smanjio se s otprilike 101,60 na 67,53 mg/g, dok je u skupini koja je uzimala placebo uočeno blago smanjenje s oko 99,66 na 87,71 mg/g.

Iako su dobiveni rezultati ukazali kako uzimanje mješavine probiotika nije utjecalo na značajno smanjenje glukoze u krvi 2 sata nakon obroka i procijenjenu brzinu glomerularne filtracije, značajno je smanjilo razinu glikoziliranog hemoglobina i glukoze u krvi natašte te omjer mikroalbumina i kreatinina, što je u skladu s prethodnim rezultatima.

Izvor: Journal of Clinical Laboratory Analysis

 
Pošalji prijatelju na email

Komentari