Vitaminoteka

Datum objave: 23. 09. 2016.

Narančasto-žuti pigment izoliran iz poznatog začina kurkume, kurkumin, je fitokemikalija širokog raspona biološke aktivnosti za koju je znanost potvrdila da je sigurna za zdravlje.

Za kurkumin se vjeruje kako posjeduje blagotvorno djelovanje u stanjima poput anksioznosti, depresije, oksidativnog stresa te kod brojnih upala, a ujedno se smatra jednim od najjačih oružja protiv metaboličkog sindroma. Metabolički sindrom, poznatiji i kao sindrom X, je skup kardiometaboličkih rizika kojeg karakterizira povišena razina glukoze u krvi, LDL kolesterola, abdominalnog masnog tkiva kao i povišeni krvni tlak.

U novijem znanstvenom istraživanju, iranski istraživači su došli do impresivnih rezultata u kojima su pokazali kako unos kurkumina u obliku dodatka prehrani može uvelike utjecati na poboljšanje zdravstvenog stanja kod dijagnosticiranog metaboličkog sindroma.

U istraživanju koje je trajalo 8 tjedana, sudjelovalo je 100 ispitanikas dijagnosticiranim metaboličkim sindromom. Ispitanici su nasumično podijeljeni u dvije skupine. Prva je skupina unosila 1000 mg kurkumina dnevno uz dodatak 10 mg piperina (zbog boljeg biološkog iskorištenja), dok je druga skupina dobivala placebo. Nakon osam tjedana sudionicima su izmjerene koncentracije serumskog adiponektina, leptina, kao i njihov međusobni omjer. Naime, adiponektin i leptin su adipocitokini koji se smatraju pokazateljem metaboličkog zdravlja. Dok adiponektin djeluje kardioprotektivno i protuupalno, regulirajući nivo glukoze u krvi, leptin regulira energetski unos i često se zove hormonom sitosti.

Rezultati su pokazali da je skupina koja je unosila kurkumin, u usporedbi sa placebo skupinom, imala povećanu koncentraciju serumskog adiponektina, sniženu koncentraciju leptina, kao i poboljšan njihov međusobni omjer.

Rezultati ove studije nedvojbeno su pokazali kako unos kurkumina u obliku dodatka prehrani poboljšava razine serumskih adipocitokina, a samim time poboljšava i stanje metaboličkog sindroma. Međutim, znanstvenici su naglasili kako bi poželjno bilo provesti dodatna istraživanja koja bi ispitala različite duljine trajanja intervencije kao i različite doze kurkumina.

Izvor: Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari