Vitaminoteka

Datum objave: 05. 10. 2016.

Poznata je povezanost mediteranske prehrane i smanjenog rizika od mnogih kroničnih bolesti.

Međutim, dosadašnja istraživanja na tu temu uzimala su u obzir i opću, zdravu, populaciju,a ne samo ljude koji su već bolovali od kardiovaskularnih bolesti. Prema novoj prospektivnoj epidemiološkoj studiji, mediteranska je prehrana optimalna i za populaciju koja je bolovala od kardiovaskularnih bolesti.

U istraživanju je sudjelovalo 25 000 odraslih osoba iz talijanske pokrajine Molis. Među njima je identificirano 1 197 osoba koje su prijavile neku vrstu kardiovaskularne bolesti u vrijeme uključivanja u istraživanje. Podaci o unosu hrane prikupljeni su pomoću upitnika o učestalosti konzumacije hrane, a pridržavanje mediteranske prehrane ocijenjeno je ljestvicom mediteranske prehrane (engl. Mediterranean Diet Score - MDS) od 0 do 9 bodova. Stopa smrtnosti procijenjena je pomoću podataka iz ureda za statistiku u Moliseu.

Tijekom razdoblja praćenja uočeno je kako je porast MDS-a za dva boda doveo do 21% manjeg rizika smrtnosti nakon početne kontrole dobi, spola, unosa energije, unosa jaja i krumpira, edukacije, tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme, omjera struka i bokova, pušenja cigareta, hipertenzije, hiperkolesterolemije, dijabetesa i karcinoma. Otkriveno je kako je kod ispitanika koji su se vrlo dobro pridržavali mediteranske prehrane smrtnost bilo kojeg uzroka bila smanjena za 37% u odnosu na one koji su se slabo pridržavali ovog prehrambenog režima. Istraživači su dodatno istražili koje namirnice u mediteranskoj prehrani najviše doprinose smanjenju smrtnosti: obilje povrća, ribe, voća, orašastih plodova i maslinovog ulja.

Međutim, ovo je bila opservacijska studija, a rezultati samo otvaraju vrata daljnjim istraživanjima kojima će se otkriti koji su mehanizmi povoljnog učinka mediteranske prehrane na zdravlje.

Izvor: ESC Congress 2016

Pošalji prijatelju na email

Komentari