Vitaminoteka

Datum objave: 22. 12. 2014.

U istraživanju nedavno objavljenom u časopisu The BMJ, primijećeno je da je slijeđenje principa mediteranske prehrane povezano s duljim telomerama, za koje se smatra da su pokazatelj sporijeg procesa starenja.

Telomere su dijelovi DNA koji štite integritet genetskog materijala. Tijekom života se prirodno skraćuju, a kratke telomere povezuju se s povećanom učestalošću razvoja kroničnih bolesti povezanih sa starošću.

U navedenom istraživanju sudjelovalo je 4 676 zdravih sredovječnih žena kojima su ispitane prehrambene navike te je utvrđena duljina telomera u leukocitima. Svakoj ispitanici prehrana je ocijenjena bodovima 0-9, u ovisnosti o tome u kojoj mjeri je podudarna s mediteranskim načinom prehrane.

Rezultati su pokazali da što je prehrana ispitanica više nalikovala mediteranskoj, to je i duljina njihovih telomera bila duža. Svako poboljšanje prehrane za jedan bod bilo je povezano, u prosjeku, s 1,5 godinom „mlađim“ telomerama.

Zanimljivo, niti jedna pojedina komponenta prehrane sama za sebe nije bila povezana s duljinom telomera. Stoga je zaključeno da je za pozitivan učinak na zdravlje potrebno poboljšati cjelokupan način prehrane.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: mediteranska, Zdravlje žene,

Komentari