Tena Škunca

Datum objave: 30. 09. 2019.

Uzimanje triglicerida srednjeg lanca (MCT, engl. medium – chain triglycerides) kao dodatka prehrani može poboljšati snagu i funkciju mišića u osoba starije dobi, pokazala je nova randomizirana studija objavljena u časopisu American Journal Of Clinical Nutrition.

U istraživanju su sudjelovale 64 starije osobe prosječne dobi 85,5 godina koje su nasumično raspoređene u tri skupine. Prva je skupina svakodnevno dobivala 6 grama triglicerida dugog lanca (LCT skupina), druga skupina uzimala je 6 grama MCT-a  na dan (MCT skupina), dok je treća skupina uz 6 grama MCT-a uzimala i L-leucin i vitamin D3 (LD+MCT skupina). Istraživanje je trajalo 3 mjeseca.

Rezultati su pokazali kako je u MCT i LD+MCT skupinama zabilježeno poboljšanje funkcije mišića nogu za 48%, odnosno 74%, u odnosu na LCT skupinu (12%).

Osim toga, testovi o svakodnevnim aktivnostima također su pokazali poboljšanje u obje MCT skupine, u odnosu na LCT skupinu.

Autori zaključuju da uzimanje MCT-a značajno doprinosi poboljšanju snage i funkcije mišića u osoba starije dobi.

Pošalji prijatelju na email

Komentari