Ela Lučić

Datum objave: 12. 10. 2021.

Rezultati studije provedene u Japanu pokazali su kako starije osobe s dijabetesom tipa 2 i gubitkom mišićne mase imaju značajno manji unos vitamina B1, B12 i vitamina D, u usporedbi s ispitanicima koji nisu izgubili mišićnu masu.

Za osobe s dijabetesom tipa 2 održavanje mišićne mase je ključno jer su mišići glavni organ za metabolizam glukoze. U starijih osoba s dijabetesom tipa 2, gubitak mišićne mase povezan je s većim rizikom od sarkopenije, kardiovaskularnih bolesti i mortaliteta. Rezultati studija pokazali su kako je vitamin D učinkovit za sprečavanje gubitka mišićne mase, niže razine vitamina B12 povezane su sa sarkopenijom, a vitamina C i E sa slabošću. U ovoj studiji, istraživači su nastojali uspostaviti vezu između unosa vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, D i E te gubitka mišićne mase kod starijih osoba s dijabetesom tipa 2.

U studiju je bilo uključeno 197 osoba s dijabetesom tipa 2 koje su praćene u razdoblju od 2016. do 2018. godine. Prilikom početnih i naknadnih posjeta provedena je analiza tjelesnog sastava kako bi se procijenila tjelesna građa ispitanika i zabilježeni unos hrane. Gubitak mišićne mase izračunat je kao postotak smanjenja mišićne mase od početne vrijednosti do kraja studije. Stopa veća ili jednaka 1,2% smatrana je gubitkom mišićne mase.

Kod 47,2% osoba zabilježen je gubitak mišićne mase u razdoblju od prosječno 13 mjeseci. Kod tih je ispitanika unos vitamina B1, B12 i D bio značajno manji nego kod ispitanika koji nisu izgubili mišićnu masu.

Rezultati prethodno provedenih studija otkrili su kako niske razine vitamina D u serumu povećavaju rizik od gubitka mišićne snage, mase i krhkosti. Međutim, u ovoj studiji nisu mjerene razine vitamina D u serumu, što bi se moglo provesti u budućim ispitivanjima. Rezultati prijašnjih studija također su pokazali kako uzimanje vitamina D u obliku dodatka prehrani kod osoba s predijabetesom ili inzulinskom rezistencijom i neodgovarajućom razinom vitamina D poboljšava osjetljivost na inzulin u skeletnim mišićima, što je ključno za skupinu ispitanika s dijabetesom tipa 2.

Poznato je kako vitamin B12 utječe na sarkopeniju, jer je povezan sa smanjenjem razine homocisteina u serumu. Visoka razina homocisteina povezana je s gubitkom mišićne snage i brzine hoda. Štoviše, poznato je kako nedovoljan unos vitamina B1 uzrokuje neadekvatan metabolizam glukoze u mitohondrijima što dovodi do gubitka mišićne mase.

U ovoj studiji unos vitamina A, C i E nije bio povezan s gubitkom mišićne mase. Vitamin A poznat je po svom djelovanju na aktiviranje imunosne funkcije, dok su vitamini C i E antioksidansi.

Studija je imala nekoliko ograničenja, uključujući to da ispitanici nisu naveli uzimaju li dodatke prehrani. Također, podaci o prehrambenim navikama prikupljeni su na početku te su se mogli promijeniti tijekom razdoblja praćenja. Osim toga, nisu se mjerile razine vitamina D, vitamina B12 i homocisteina u serumu. Nadalje, autori studije nisu uzeli u obzir količinu vitamina D koja se sintetizira u koži pod utjecajem sunčeve svjetlosti, stoga nije poznat ukupni status vitamina D u tijelu.

Kako bi se spriječio gubitak mišićne mase kod starijih osoba s dijabetesom tipa 2 koji imaju veći rizik od gubitka mišićne mase, trebao bi se uzeti u obzir ne samo unos makronutrijenata, poput energije i proteina, već i unos mikronutrijenata, poput vitamina D, ističu autori studije.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari