Josip Rešetar

Datum objave: 23. 05. 2018.

Sistemska predklinička studija objavljena u časopisu Molecular Genetics and Metabolism pokazala je da bi vitamin E i N-acetilcistein (NAC) mogli imati povoljan učinak kod pacijenata oboljelih od mitohondrijskih bolesti.

Mitohondrijske bolesti predstavljaju ozbiljne progresivne poremećaje u metabolizmu energije, a mogu nastati kao posljedica mutacije više od 300 različitih gena. U sklopu mitohondrijskih bolesti često dolazi do narušavanja oksidacijskih mehanizama putem stvaranja prevelike količine slobodnih radikala koji zatim uzrokuju oštećenja proteina, stanica i gena.

Aktualna predklinička studija bavila se proučavanjem utjecaja sedam antioksidansa na razvoj i prognozu mitohondrijskih bolesti. Pritom su korišteni dva animalna modela te jedan humani, koji je uključivao stanice fibroblasta. Svim modeli imali su oštećenu funkciju respiratornog lanca.

Rezultati su pokazali da vitamin E i NAC mogu djelovati povoljno kod mitohondrijske bolesti na način da produžuju životni vijek mitohondrija i kompleksa važnih za odvijanje procesa oksidacije.

Znanstvenici stoga predlažu da te dvije antioksidativne vrste postanu predmetom budućih kliničkih ispitivanja kako bi osobe s mitohondrijskim oštećenjima mogle čim prije dobiti korisne smjernice za primjenu dodataka prehrani.

Pošalji prijatelju na email

Komentari