Josip Rešetar

Datum objave: 03. 10. 2017.

U novijem znanstvenom istraživanju pokazano je da je kod štakora koji su hranjeni ekstraktom lišća vinove loze (Vitis vinifera) došlo do smanjenja lošeg kolesterola (LDL) uz istovremeni porast dobrog kolesterola (HDL).

U istraživanju su korišteni štakori kojima je inducirana hiperkolesterolemija na način da su štakori hranjeni hranom bogatom kolesterolom i kolnom kiselinom tijekom 21 dana. Potom su štakorima davani vodeni ili alkoholni ekstrakt lišća vinove loze u koncentracijama 100 mg/kg, 200 mg/kg ili 400 mg/kg, farmakološki pripravak za sniženje kolesterola ili pak placebo.

Rezultati su pokazali da je alkoholni oblik ekstrakta pokazao veću učinkovitost u odnosu na vodeni oblik. Štoviše, ekstrakt vinove loze u koncentraciji od 400 mg/kg smanjio je aterosklerozni indeks za 72% i koncentraciju LDL-a za 37%. Međutim, ekstrakt lišća vinove loze ipak je bio manje učinkovit od farmakološkog pripravka za sniženje kolesterola koji je iste parametre snizio za 100%, odnosno 73%.

Pored biološki aktivnih tvari koje ulaze u metabolizam kolesterola, lišće vinove loze bogato je i brojnim drugim fenolnim spojevima poput resveratrola, kvercetina, rutina, galne kiseline i raznih katehina koji posjeduju snažan antioksidativni kapacitet. Uz to, lišće je dobar izvor kalcija i magnezija, a s tehnološke strane je jestivo i relativno jeftino. Stoga znanstvenici pozivaju na nova istraživanja koja bi svojim zaključcima mogla utjecati na početak proizvodnje dodataka prehrani ili pak funkcionalne hrane s lišćem vinove loze.

Izvor: Food Science and Human Wellness

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: kolesterol, vinova loza,

Komentari