Vitaminoteka

Datum objave: 03. 09. 2013.

Brojni znanstvenici su prepoznali potencijal unosa dodataka prehrani u nepokretnih osoba kao potencijalnu prevenciju gubitka mišićne mase.

Tijekom godina testirale su se brojne kombinacije dodataka prehrani, no, veliki broj, unatoč prevenciji propadanja mišića, nisu zaživjeli u svakodnevnoj primjeni zbog loših organoleptičkih svojstava.

Znanstvenici s University of Texas, prepoznali su leucin kao potencijali dodatak prehrani koji bi mogao zadovoljiti organoleptičke zahtjeve pacijenata kao i spriječiti propadanje mišićnog tkiva u nepokretnih ili ozlijeđenih osoba. Naime, autori studije proveli su istraživanje na ispitanicima dobi 45 do 60 godina koji su mirovali tijekom perioda od 10 dana. Tijekom tog perioda dan im je leucin (3g) za doručak, ručak te večeru.

Rezultati istraživanja pokazali su kako leucin nije imao jednako dobre rezultate kao prethodno ispitivane kombinacije dodataka prehrani, no, spriječavao je raspadanje mišićnog tkiva te se lako „zamaskirao“ unutar hrane ispitanika ne izazivajući organoleptičke poteškoće prilikom konzumacije.

Pošalji prijatelju na email

Komentari