Vitaminoteka

Datum objave: 14. 04. 2011.

U randomiziranoj dvostruko slijepoj, placebo kontroliranoj studiji koja je uključila 36 pacijenata na hemodijalizi, suplementacija s 1000mg/dl L-karnitina kroz period od 12 tjedana povezana je s značajnim povećanjem koncentracije slobodnog karnitina u serumu (za 150%) i značajnim smanjenjem (za 32%) amiloida A u serumu.

Autori studije zaključili su da suplementacija L-karnitinom kod pacijenata na hemodijalizi rezultira smanjenjem čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti - razine amiloida A u serumu, no nema utjecaja na vaskularne upalne markere.

Izvor: J Ren Nutr, 2011 March 24

Pošalji prijatelju na email

Komentari