Maja Biličić

Datum objave: 08. 03. 2019.

Metabolički markeri i koncentracije kolesterola pretilih muškaraca poboljšavaju se uslijed konzumiranja vlakana piskavice s kurkuminom, otkriveno je nedavno u istraživanju objavljenom u časopisu Nutrition.

U istraživanju su sudjelovala 22 mlada muškarca prekomjerne tjelesne mase. Ispitanici su bili zdravi, bez visokog krvnog tlaka, prethodnog infarkta miokarda, dijabetesa, hiperglikemije i sl.

Interventni dodaci prehrani sadržavali su 193 mg kurkuminoida u 60% topivih vlakana piskavice (zbog poboljšanja bioraspoloživosti), dok je placebo sadržavao samo topiva vlakna piskavice.

Ispitanici su nasumično odabrani da 12 tjedana uzimaju 500 mg interventnog dodatka prehrani ili placeba. Uzorci krvi i podaci o endotelnoj funkciji ispitanika prikupljeni su na početku i na kraju istraživanja. Krvni tlak u aorti pratio se na početku istraživanja, u 4. tjednu, u 8. tjednu te u 12. tjednu. Znanstvenici se ispitanike zamolili da održavaju uobičajene prehrambene navike i tjelesne aktivnosti.

Rezultati su ukazali na poboljšanja u razinama homocisteina i koncentracijama lipoproteina visoke gustoće, dok promjene u endotelnoj funkciji nisu bile značajne.

Iako poboljšanja spomenutih kardiovaskularnih markera u krvi upućuju na jačanje zdravlja kardiovaskularnog sustava, znanstvenici predlažu daljnja istraživanja utjecaja unosa kurkumina s ili bez tjelesne aktivnosti na endotelnu funkciju i krvni tlak.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: homocistein, krvne žile, Kurkumin, piskavica, srce,

Komentari