Datum objave: 01. 07. 2011.

U prospektivnoj studiji koja je uključila 40 291 muškarca dobi između 45 i 79 godina, koji nisu imali povijest kardiovaskularnih bolesti ili karcinoma na početku studije, te koji su praćeni prosječnih 10,1 godinu, zabilježena su 2409 slučaja moždanog udara, pr čemu je uočena veza između konzumacije crvenog prerađenog mesa te moždanog udara.

Uspoređujući najvišu i najnižu kvintilu unosa mesa, omjer rizika (risk ratio RR) iznosio je 1,23 za prerađeno, a 1,07 za svježe meso. Dodatno, unos prerađenog mesa povezan je sa rizikom za moždani infarkt, uspoređujući najvišu sa najnižom kvintilom unosa (RR je 1,18). Autori su zaključili da ova prospektivna kohorta ukazuje kako postoji pozitivna veza između unosa prerađenog mesa te rizika od moždanog udara.

Izvor: Am J Clin Nutr, 2011 June 8; [Epub ahead of print].

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: meso,

Komentari