Vitaminoteka

Datum objave: 29. 05. 2017.

Povećana konzumacija alkohola povezuje se s većim rizikom od razvoja invazivnog karcinoma dojke kod Afroamerikanki, zaključak je nedavnog američkog istraživanja.

Naime, istraživanje je započeto zahvaljujući rezultatima istraživanja sličnog karaktera u kojem je pokazano da konzumacija više od jednog alkoholnog pića u danu značajno povećava rizik od karcinoma dojke kod bjelkinja. Već otprije je poznato da karcinom dojke nastaje kao rezultat različitih fizioloških čimbenika poput starosti, genetske predispozicije, načina života itd.

Budući da je unos alkohola individualan i ne spada u determinirane parametre, pridržavanjem važećih smjernica za unos alkohola moguće je direktno djelovati na ukupni rizik od karcinoma.

U istraživanju su korišteni podaci 22 338 Afroamerikanki iz baze oboljelih od karcinoma dojke (AMBER) koja obuhvaća podatke četiri velike studije o karcinomu dojke. Alkohol je određen kao čimbenik rizika u različitim podskupinama karcinoma dojke.

U svih sedam podskupina karcinoma dojke pokazano je da konzumacija sedam ili više alkoholnih pića tjedno značajno povećava rizik od karcinoma. Dodatno, žene koje su prethodno imale viši unos alhohola od preporučenog i kasnije su prestale s takvom navikom imale su niži rizik od karcinoma dojke u odnosu na žene koje su alkohol počele konzumirati nedavno.

U budućim istraživanjima veći će se naglasak stavljati na žene koje nikad nisu konzumirale alkohol kako bi se izolirano procjenio rizik od karcinoma dojke u kojem alkohol nema nikakvog doprinosa. Zaključno, znanstvenici apeliraju da bi se žene trebale više osvjestiti o utjecaju alkohola na rizik od karcinoma budući da je to jedan od malobrojnijih parametara koje samostalno mogu kontrolirati.

Izvor: Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention

 

Pošalji prijatelju na email

Komentari