Magdalena Klepo

Datum objave: 18. 03. 2024.

Infekcije mokraćnog sustava (IMS) među najčešćim su kliničkim stanjima koja pogađaju žene. IMS nastaje kada patogeni mikroorganizmi napadnu bilo koji dio mokraćnog sustava.

U najčešće uzročnike infekcija ubrajaju se bakterije, gljivice, virusi i paraziti koji u urinarni sustav prodiru na dva načina. Dokazi upućuju da će gotovo polovina svih žena doživjeti barem jednu IMS, dok prevalencija raste s godinama. Budući da je otpornost na antibiotike među uropatogenima u porastu, postoji potreba za razvojem neantibiotskih strategija za sprječavanje novih IMS.

Probiotici sprječavaju ili zaustavljaju ulazak uropatogena u mokraćni sustav kroz različite mehanizme, uključujući ometanje prijanjanja patogena, stvaranje biofilma, invaziju i rast, izlučivanje faktora virulencije te jačanje obrane domaćina u borbi protiv infekcija. Prema prethodnim studijama, probiotički sojevi nastoje obnoviti vaginalnu mikrobiotu i smanjiti kolonizaciju uropatogena, čime igraju ključnu ulogu u smanjenju rizika od IMS-a. Nekoliko kliničkih studija upućuje na obnavljanje vaginalne mikrobiote te smanjenje broja vaginalnih uropatogena nakon primjene oralnih  i vaginalnih probiotika.

Stoga je cilj nedavno provedene studije bio istražiti učinkovitost oralnih i vaginalnih probiotika u prevenciji ponovljenih IMS-a u žena.

Studija je uključila 174 žene dobi 18 do 45 godina s poviješću nekoliko IMS-a tijekom prethodne godine. Sudionice su nasumično raspoređene u skupinu koja je primala oralni probiotik, vaginalni probiotik, oralni i vaginalni probiotik te placebo. Istraživači su pratili simptome IMS-a tijekom razdoblja od godine dana. Svaki probiotički oralni dodatak prehrani sadržavao je 112,5 milijardi živih liofiliziranih bakterija mliječne kiseline i bifidobakterija. Probiotički vaginalni dodatak prehrani sadržavao je 1 milijardu jedinica laktobacila.

Uočena je manja incidencija, manji broj ponovljenih IMS-a i dulje srednje vrijeme do prve ponovne pojave simptoma IMS-a kod žena koje su primale kombinaciju oralnih i vaginalnih probiotika u usporedbi s ostalim skupinama. Istraživači su također putem PCR testa zabilježili niže vrijednosti bakterije E.coli među ispitivanim skupinama, u odnosu na placebo skupinu.

Znanstvenici zaključuju da je uporaba oralnih i vaginalnih probiotičkih mješavina učinkovita u sprječavanju ponovljenih IMS-a. Objašnjavaju da sojevi laktobacila koji se u njima nalaze proizvode protuupalne spojeve koji suzbijaju prijanjanje uobičajenih uropatogena u mokraćnom sustavu.

Izvor: Clinical Infectious Diseases

Pošalji prijatelju na email

Komentari