Magdalena Klepo

Datum objave: 18. 12. 2023.

Ljudski crijevni mikrobiom nastanjuje veliki broj mikroorganizama te je prepoznat kao jedno od najsloženijih područja ljudskog tijela. Utvrđeno je da umjerena tjelesna aktivnost pozitivno utječe na crijevni mikrobiom, osobito na raznolikost bakterijskih vrsta uključenih u metabolizam ugljikohidrata i proteina te proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina.

Međutim, intenzivni treninzi mogu poremetiti homeostazu crijevnih bakterija, što je osobito vidljivo kod profesionalnih sportaša kod kojih često dolazi do razvoja tzv. „propusnih crijeva“ i upalnih stanja. Kronična upala i oksidativni stres mogu potaknuti katabolizam (razgradnju složenih molekula) te na taj način utjecati na procese regeneracije dovodeći do opadanja mišićne funkcije. Upravo iz tog razloga strategije usmjerene na poboljšanje regeneracije i smanjenje upalnog odgovora važne su za profesionalne sportaše.

Mješovite borilačke vještine (engl. mixed martial arts, MMA) naziv je za borilački sport u kojem se koriste različite borilačke tehnike. Predstavlja intervalni sport koji uključuje radnje visokog intenziteta tijekom borbe koje se izmjenjuju s radnjama niskog intenziteta ili kratkim pauzama. Podaci jedne prethodne studije ukazuju da se uzimanje kombinacije probiotika i vitamina D3 utječe na povećanje iskorištavanja laktata i prosječne snaga tijekom anaerobnih treninga kod MMA sportaša. Međutim, budući da MMA treninzi uključuju i aerobne i anaerobne komponente, cilj nedavne studije bio je procijeniti utjecaj kombinacije probiotika i vitamina D3 na promjenu sastava crijevnog mikrobioma, upalnih procesa te povećanja aerobnog kapaciteta kod profesionalnih sportaša.

Četverotjedna dvostruko slijepa, placebom kontrolirana, randomizirana studija uključila je 23 MMA sportaša, nasumično raspoređena u skupinu koja je primala probiotike i vitamin D3 te skupinu koja je primala samo vitamin D3. Probiotička mješavina sadržavala je sljedeće sojeve bakterija u liofiliziranim obliku: Bifidobacterium lactis W51, Levilactobacillus brevis W63, Lactobacillus acidophilus W22, Bifidobacterium bifidum W23 i Lactococcus lactis W58. Budući da je nedostatak vitamina D često prisutan, ispitanici su tijekom razdoblja intervencije svakodnevno uzimali po 3500 IJ ovog vitamina. Provedeno je mjerenje serumskih upalnih pokazatelja, sastava crijevnog mikrobioma, propusnosti epitelnih stanica te aerobnih izvedbi. Sva mjerenja provedena su dva puta: prije te nakon četverotjedne intervencije. Sudionicima je tijekom oba mjerenja izmjeren sastav tijela te je procijenjena kardiorespiratorna funkcija. Uz navedeno, uzorci stolice i krvi prikupljeni su prije i nakon sportskog testiranja kako bi se procijenili specifični pokazatelji upale.

Uočeno je povećanje raznolikosti crijevnih bakterija u skupini koja je primala probiotike i vitamin D3 u odnosu na placebo (p=0,0005). Također, u skupini koja je primala dodatak došlo je do produljenja vremena do pojave iscrpljenosti (559,00 ± 68,99) u usporedbi s vrijednostima prije (496,30 ± 89,98, p=0,030) intervencije.

Rezultati ukazuju da kombinirana uporaba probiotika i vitamina D3 koristi MMA sportašima mijenjajući raznolikost i sastav crijevne mikrobiote, poboljšavajući propusnost crijeva i povećavajući izdržljivost. Znanstvenici ističu da optimizacija crijevne mikrobiote pozitivno utječe na sposobnost vježbanja.

Izvor: Frontiers in Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari