Datum objave: 26. 11. 2014.

Prema istraživanju nedavno objavljenom u časopisu Cell Metabolism prehrana bogata mastima mogla bi usporiti starenje mozga. Istraživanje je provedeno na miševima s Cockayneovim sindromom, poremećajem preranog starenja koji kod ljudi najčešće rezultira smrću do 12 godine života.

Primijećeno je da je povećani udio masti u prehrani odgodio starenje stanica mozga ispitivanih miševa. Kokosovo ulje kao izvor masti u prehrani pokazalo je poseban pozitivan utjecaj budući da obiluje srednjelančanim masnim kiselinama koje povisuju razine tzv. ketona u krvi. Inače, mozak ima stalnu potrebu za energijom u obliku šećera ili ketona, koji nastaju razgradnjom masti i osiguravaju energiju kada nema dovoljno šećera.

Poznato je da je starenje djece s Cockayneovim sindromom rezultat stalne aktivnosti staničnog mehanizma popravka koji zahtjeva mnogo energije. Stoga se smatra da bi prehrana s višim udjelom kokosovog ili nekog drugog, sličnog ulja mogla biti od koristi jer bi se tako stanicama mozga osigurala dodatna energija u obliku ketona za popravak oštećenja.

Budući da su i Alzheimerova bolest i drugi neurodegenerativni poremećaji povezani s nakupljanjem oštećenja u stanicama mozga smatra se da bi ova saznanja mogla biti korisna kod osmišljavanja novih pristupa i u njihovoj terapiji.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: mozak,

Komentari