Datum objave: 07. 07. 2014.

Unos kofeina rasprostranjen je kod adolescenata, no malo je istraživanja koja se bave njegovim utjecajem na mlade. Do sada se znalo da kofein kod djece i mladih, kao i kod odraslih, utječe na smanjivanje brzine otkucaja srca i povišenje krvnog tlaka, no nova studija objavljena u časopisu Pediatrics otišla je korak dalje.

U studiji se proučavao utjecaj kofeina na mlade s obzirom na dob, spol i unešenu dozu. Uzorku od 54 mladića i 47 djevojaka dobi 15 do 17 godina, te 52 djece od 8 do 9 godina mjerena je brzina otkucaja srca i krvni tlak prije i poslije uzimanja placeba ili jedne od dviju doza kofeina (1 ili 2 mg/kg tjelesne mase). Također, kod djevojaka se istraživao i utjecaj kofeina ovisno o fazama menstrualnog ciklusa.

Rezultati su pokazali da je kofein imao veći utjecaj na smanjenje brzine otkucaja srca i povišenje krvnog tlaka kod mladića nego kod djevojaka, i to ovisno o dozi. Ali ove spolne razlike primijećene su samo kod mladih u postpubertealnom razdoblju, dakle kod skupine ispitanika od 15 do 17 godina. Kod ispitanika u razdoblju prije puberteta odnosno, onih od 8 do 9 godina, navedene razlike među spolovima nisu primijećene.

Osim što spolne razlike u fiziološkom odgovoru na unos kofeina nastupaju tek nakon puberteta, u istraživanju se navodi i da utjecaj kofeina na djevojke ovisi o menstrualnom ciklusu. Menstrualni ciklus može se podijeliti na dvije osnovne faze – folikularnu fazu koja nastupa s početkom menstruacije i završava ovulacijom, te lutealnu fazu koja slijedi nakon ovulacije i za koju je karakteristična bitno viša razina progesterona nego u folikularnoj fazi.

Rezultati navode da je kod djevojaka utjecaj kofeina na smanjenje brzine otkucaja srca jače izražen tijekom folikularne faze, a utjecaj na povišenje krvnog tlaka veći tijekom lutealne faze menstrualnog ciklusa.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: kava,

Komentari