Vitaminoteka

Datum objave: 30. 11. 2012.

Prospektivnom kohortom koja je uključila 58354 žene, dobi između 39 i 66 godina, bez hiperparatitoidizma, i koje su praćene 22 godine, pokazano je da unos kalcija može biti povezan sa smanjenim rizikom od primarnog hiperparatiroidizma.

Unos kalcija utvrđivan je svake 4 godine. Nakon što su u obzir uzete godine, indeks tjelesne mase, rasa te ostali čimbenici rizika, relativan rizik za primarni hiperparatiroidizam kod žena u skupini sa najvišim unosom kalcija bio je smanjen u usporedbi sa ženama koje kalcij nisu uzimale.

Autori smatraju da rezultati sugeriraju kako bi unos kalcija mogao biti neovisan čimbenik smanjenog rizika za hiperparatiroidizam kod žena.

Izvor: BMJ, 2012 Oct 17; 345:e6390.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: kalcij, štitnjača,

Komentari