Ružica Vukadin

Datum objave: 09. 02. 2022.

Prema novom istraživanju, konzumiranje večere prije spavanja, kada su razine melatonina visoke, remeti kontrolu šećera u krvi, posebno kod osoba s genetskom varijantom receptora za melatonin koja je povezana s rizikom od dijabetesa tipa 2.

Na kontrolu šećera u krvi utječu različiti čimbenici, uključujući vrijeme obroka u odnosu vrijeme odlaska na spavanje te razine melatonina, hormona koji se primarno oslobađa noću, a pomaže u kontroli ciklusa spavanja i buđenja. Prethodna istraživanja pokazala su kako gen za receptor melatonina MTNR1B ima genetsku varijantu nazvanu G-alel, koja je povezana s povećanim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utječe li kasno jedenje na poremećaje s kontrolom šećera u krvi. U istraživanju je sudjelovalo 845 ispitanika iz Španjolske koji su imali naviku konzumiranja kasnih obroka. Svaki od njih postio je osam sati, a zatim je sljedeće dvije večere prvo jeo rani, a zatim kasni obrok u odnosu na uobičajeno vrijeme za spavanje. Važno je naglasiti kako su se obroci konzumirali u obliku napitka s glukozom. Ispitanicima su također analizirani genetski kodovi kako bi se utvrdile razlike između ispitanika koji su bili nositelji ili ne nositelji genetske varijante u receptoru melatonina.

Rezultati istraživanja pokazali su kako su razine melatonina u krvi ispitanika bile 3,5 puta veće nakon kasne večere. Kasno vrijeme večere, također, rezultiralo je nižim razinama inzulina i višim razinama šećera u krvi, što ima smisla jer inzulin djeluje na smanjenje razine šećera u krvi.

Ispitanici, koji su bili nositelji genetske varijante u receptoru melatonina, imali su višu razinu šećera u krvi od onih bez ove genetske varijante. Dakle, kasno jedenje remeti kontrolu šećera svim ispitanicima, međutim učinak je uočljiviji kod nositelja genetski rizičnih varijanti.

Znanstvenici su otkrili kako visoke razine melatonina i unos ugljikohidrata povezani s kasnim jedenjem narušavaju kontrolu šećera u krvi kroz poremećaj u lučenju inzulina. Neovisno o rezultatima, autori napominju kako je za opću populaciju preporučljivo suzdržati se od jela barem nekoliko sati prije spavanja. Rezultati ovog istraživanja mogu biti važni u prevenciji dijabetesa tipa 2 te su primjenjivi na otprilike trećinu stanovništva u industrijaliziranom svijetu koja konzumira hranu neposredno prije spavanja, uključujući radnike u smjenama.

Ovo istraživanje nije uključivalo osobe s dijabetesom pa su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ispitao utjecaj odabira vremena unosa hrane i njegove veze s genetskom varijantom receptora melatonina kod oboljelih od dijabetesa.

Izvor: Diabetes Care

Pošalji prijatelju na email

Komentari