Ela Lučić

Datum objave: 27. 04. 2022.

Rezultati prethodno provedenih studija pokazali su kako vitamini B skupine i višestruko nezasićene omega-3 masne kiseline mogu spriječiti razvoj kardiovaskularnih bolesti.

U nedavno provedenom sustavnom preglednom radu znanstvenici su nastojali ispitati može li istovremeno uzimanje vitamina B skupine i omega-3 masnih kiselina pružiti dodatne korisne učinke za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti veće od učinaka njihovog pojedinačnog uzimanja. Temeljni mehanizmi djelovanja istovremenog uzimanja vitamina B skupine i omega-3 masnih kiselina uglavnom uključuju ublažavanje endotelne disfunkcije, inhibiranje ateroskleroze i inicijacije lezija, smanjenje oksidativnog stresa, suzbijanje aktivacije proupalnih citokina, regulaciju endotelne sintaze dušikovog oksida i ometanje metilacije geneze koja potiče aterogenezu.

Znanstvenici su pretražili literaturu na PubMed-u, EmBase-u i Cochrane registru kontroliranih ispitivanja do prosinca 2021. godine. Studije su bile uključene u ovaj pregledni znanstveni rad ako su izvijestile o sinergijskom učinku istovremenog uzimanja vitamina B skupine (vitamina B2, B6, B12 i folne kiseline) i ribljeg ulja (omega-3 masnih kiselina) u obliku dodatka prehrani na rizik od kardiovaskularnih bolesti. Nisu postojala nikakva ograničenja odabira studije s obzirom na vrstu i dizajn ili godinu objave.

Rezultati nekoliko studija pokazali su kako istovremeno uzimanje vitamina B skupine i omega-3 masnih kiselina ima različite pozitivne učinke na čimbenike rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Naime, vitamini B skupine i omega-3 masne kiseline imaju međusobno povezane metabolizme. Studija na životinjama pokazala je kako dodatak ribljeg ulja u prehrani s nedostatkom vitamina B6 može spriječiti smanjenu sintezu omega-3 masnih kiselina. Isto tako, nedovoljna količina folne kiseline u prehrani štakora značajno je smanjila razinu omega-3 masnih kiselina u plazmi i trombocitima, u usporedbi sa štakorima podvrgnutima prehrani s adekvatnom razinom folne kiseline. Znanstvenici objašnjavaju kako to može biti posljedica povećane razine homocisteina izazvane deplecijom folata, što zauzvrat pridonosi oksidativnom stresu povezanom s homocisteinom s više oksidiranih višestruko nezasićenih masnih kiselina. Stoga, promjene u razini svakog navedenog nutrijenta mogu utjecati na homeostazu homocisteina, status oksidativnog stresa i reakcije metilacije.

Međutim, znanstvenici su zaključili kako postojeća literatura nije dovoljna za izvođenje bilo kakvog čvrstog zaključka o tome može li uzimanje vitamina B skupine dodatno poboljšati potencijalne korisne učinke uzimanja omega-3 masnih kiselina na primarnu ili sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Nedosljedni rezultati mogu se uvelike objasniti metodološkim izazovima. Stoga je potrebno provesti dobro osmišljena visokokvalitetna istraživanja u kojima će se ispitati učinci istovremenog uzimanja vitamina B skupine i omega-3 masnih kiselina ili prehrambenih obrazaca bogatih ovim nutrijentima na razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari